Najczęściej zadawane pytania

Stacje transformatorowe:

Stacje transformatorowe

Po co budować stację transformatorową na działce?

Własna stacja transformatorowa to:

  • Nawet 4-krotnie niższe opłaty za dystrybucję energii
  • Poprawa pewności zasilania – mniejsza ilość nieplanowanych wyłączeń
  • Zwiększenie jakości dostarczanej energii
Komu opłaca się budować stację transformatorową?

Odbiorcy energii, zużywający powyżej 20 MWh miesięcznie zdecydowanie powinni posiadać własną stację. Okres zwrotu z takiej inwestycji zawiera się między 2-4 lata. Potencjalne oszczędności można obliczyć za pomocą poniższego kalkulatora: KALKULATOR


Projekty:

Projekty

Jakie projekty wykonujecie?
  • Przyłączenia
  • Instalacje
  • Oświetlenie

Kompensacja mocy biernej:

Kompensacja mocy biernej

Co to jest kompensacja mocy biernej ?

Jest to działanie, polegające na zamontowaniu w przedsiębiorstwie urządzeń kompensujących  w celu uniknięcia opłat za „ponadumowny pobór energii biernej”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem § 45.1 Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. naliczane są opłaty w związku z poborem energii biernej odpowiadającej:

1) współczynnikowi mocy tg φ wyższemu od umownego współczynnika tg φ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tg φ0 lub

2) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub

3) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i braku takiego poboru.

Co oznacza nadpobór mocy biernej indukcyjnej?

Oznacza to, że zakład posiada znaczną ilość odbiorników, pobierających moc bierną indukcyjną tj.: silniki, wtryskarki, generatory prądotwórcze, agregaty chłodnicze itp. Przepisy nie zezwalają na nadpobór mocy indukcyjnej, ze względu na zwiększanie strat w sieci przysłowej.

Co oznacza nadpobór mocy biernej pojemnościowej?

Oznacza to, że zakład posiada znaczną ilość odbiorników, wprowadzającą moc bierną pojemnościową do sieci tj.: panele fotowoltaiczne, świetlówki, rozległa sieć kablowa. Może to być również przywymiarowana lub uszkodzona bateria kondensatorów. Przepisy nie zezwalają na przekompensowanie sieci, ze względu na pogorszanie się jakości energii, doprowadzanej do innych odbiorców. Dlatego kontrahent obciążany jest znaczącymi kosztami.

Co to jest moc bierna?

Moc bierna jest to moc, której nie da się przekształcić na pracę użyteczną. Jest ona jednak niezbędna dla funkcjonowania urządzeń. Dlatego nie należy jej kompensować w całości, a jedynie trzymać się wartości, narzuconych przez dystrybutora energii. W przypadku poboru niemieszczącego się w granicach umownych nalicza się kary pieniężne.

Komu naliczane są opłaty za moc bierną?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2007 r. mówi, że zakłady przemysłowe powinny rozliczać się za energię bierną. Dotyczy to taryf B23, A23, natomiast taryfy C11, C12a, C12b, C22  mogą mieć naliczanie za moc bierną tylko w przypadku gdy w wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zakład energetyczny) warunkach przyłączeniowych będzie opisane, że zakład posiada odbiorniki silnie nie rezystancyjne to są: silniki, piece indukcyjne, regulatory prędkości, zasilacze impulsowe – laptopy i serwery, długie trasy kablowe.

Klient indywidualny – taryfa G11, G12a, G12b nie ponosi opłat za nadpobór mocy biernej indukcyjnej


Pomiary energetyczne:

Pomiary elektryczne

Co to jest Raport Energetyczny?

Raport energetyczny sporządzany jest na podstawie pomiarów elektrycznych i termowizyjnych. Zawiera on ocenę kondycji energetycznej przedsiębiorstwa wraz z możliwościami jego optymalizacji.

Korzyści z wykonania raportu:

  • Wskazanie miejsc, generujących straty
  • Określenie sposobów oszczędności
  • Przygotowanie planu inwestycji
Czym różni się Raport Energetyczny od Audyty Energetycznego?

Raport energetyczny skupia się na warstrwie elektrycznej przedsiębiorstwa. Nie uwzględnia on zużycia inych mediów jak ciepło, woda itp. Nie jest on również narzucony przez prawo. Jest za to zdecydowanie bardziej korzystny ekonomicznie i daje podobne rezultaty co audyt.

Czy wykonujecie Audyty Energetyczne?

Nie wykonujemy audytów. Oferujemy w zamian system monitoringu mediów produkcyjnych, zgodny z wymogami normy ISO 50001, który znosi obowiązek wykonywania audytu energetycznego.

Do czego służy system monitoringu mediów produkcyjnych?

Jest to system, monitorujący zużycie mediów do produkcji. Daje użytkownikowi wiedzę na temat rozpływu mocy w zakładzie. To nowoczesne podejście do zarządzania, pozwala na stałą kontrolę nad procesem i ciągłą analizę pracy przedsiębiorstwa. Prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wielkości produkcji. Pozwala oszacować koszty na każdym etapie produkcji.

Czy wymiana oświetlenia na LED jest opłacalna?

Wymiana starego oświetlenia na LED pozwala zaoszczędzić około 50% dotychczasowych kosztów i więcej. Każdy przypadek jest analizowany pod kątem ekonomicznym.

Czy mogę pozostawić stare oprawy w przypadku modernizacji oświetlenia?

Jest taka możliwość. W naszej ofercie posiadamy lampy LED, które można zainstalować w miejsce istniejących świetlówek. Każdy przypadek należy jednak rozpatrzeć indywidualnie, tak aby zgadzały się wymiary i parametry.

Czy pomiary powodują przestój w ruchu zakładu?

Jest to zależne od architektury instalacji i przyłącza. W większości przypadków da się je przeprowadzić bez zbędnych wyłączeń.