MES – czyli jak usprawnić produkcję?

MES (Manufacturing Execution System) – System Realizacji Produkcji, rozwiązania tego typu stanowią odpowiedź na bieżące potrzeby firm produkcyjnych. Umiejętność sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym stanowi kluczowy czynnik pozwalający uzyskać jak najwyższą efektywność procesu produkcyjnego. Redukcja kosztów stanowi cel wielu gałęzi przemysłu, które w obliczu rosnącej konkurencji zmuszone są szukać nowych rozwiązań prowadzących do oszczędności.

 

System MES korzyści

Czym są systemy typu MES?

Rozwiązania typu MES to kompletne narzędzia informatyczne integrujące oprogramowanie, urządzenia mobilne, systemu automatyki w jeden spójny „organizm”, którego zadaniem jest zebranie informacji o trwającym procesie produkcji i zamknięciu go w ramy biznesowej zasadności. System ten daje możliwość kontroli i nadzoru produkcji w czasie rzeczywistym co pozwala bezzwłocznie zareagować na zaistniałe okoliczności i tym samym pilnować przebieg procesu by był jak najbardziej efektywny.

Systemy nadrzędne
rys 1 – Piramida systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Podstawowa funkcjonalność i zastosowanie MES

Chcąc dobrze zlokalizować te rozwiązania z drabinie systemów informatycznych stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach, warto przypomnieć jak taka kolejność się prezentuje. Na szczycie piramidy [rys.1] są systemy typu ERP(Enterprise Resource Planning), które pozwalają nadzorować całościowo zasoby firmy, skupiają się głównie na sferze biznesowej. Kolejnym szczeblem tej hierarchii są właśnie systemy MES, które stanowią odpowiedni łącznik między warstwą sprzętową (produkcyjną) a biznesową. Głównym zadanie takiego „pośrednika” to akwizycja danych z systemu SCADA i przekazanie ich wyżej do ERP. Po drodze dając użytkownikowi wiele przydatnych możliwości.

Do typowych funkcjonalności MES’a możemy zaliczyć:

 • Zarządzanie realizacją produkcji – jedna z podstawowych funkcji polegająca na monitorowaniu procesu produkcji dając tym samym możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się zmiany. W praktyce uzyskuje się zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i redukcji problemów powstałych przez błędy pracowników.
 • Zarządzanie wydajnością – zbieranie i analiza wydajności całej produkcji z możliwością rozbicia na poszczególne stanowiska czy maszyny. Uzyskujemy tym samym dostęp do rzeczywistego przebiegu realizacji zamówień, uwzględniającego wszelkie przestoje i awarie parku maszynowego.
 • Śledzenie produkcji i stanu surowców – monitoring i analiza danych dotyczących zużytych surowców, poprzez model genealogiczny końcowego produktu. Poprzez wprowadzenie „przepisu” produktu system posiada wiedzę na temat wszystkich niezbędnych półproduktów.
 • Zarządzanie jakością – ta funkcja daje szansę na wczesne wyłapanie odchyleń i błędów wyrobu, dodatkowo wskazując na lokalizację powstania błędu i skuteczną interwencję na rozbieżność jakościową produktu.
 • Harmonogramowanie produkcji – możliwość generowania planów produkcji oraz harmonogramów z uwzględnieniem specyfiki zlecenia oraz dostępności maszyn i pracowników;
 • Podział zadań produkcyjnych – rozparcelowanie poszczególnych zakresów pracy pomiędzy różne działy firmy, a nawet konkretnych pracowników;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – akwizycja i analiza danych o pracownikach. Weryfikacja obecności, czasu pracy czy wykonywanych zadań. Uzyskanie sposobności na weryfikacji wydajności i kosztów pracy każdego z pracowników;
 • Obieg dokumentów – nadzór nad przepływem informacji na każdym etapie produkcji, możliwość odejścia od dokumentacji papierowej.

Powyższe funkcje stanowią część typową dla systemów MES, jednakże są to bardzo często rozwiązania dedykowane i dostosowywane do konkretnych wymagań użytkowania. Wobec tego funkcji może być jeszcze więcej jeśli tylko takie są oczekiwania końcowego użytkownika.

MES wskaźniki

 

Co daje wdrożenie takiego narzędzia?

Poniżej przedstawiono najczęstsze korzyści wynikające z wdrożenia MES w zakładzie produkcyjnym.

Zalety oprogramowania MES
rys 2 – Typowe korzyści po wdrożeniu systemu MES w zakładzie produkcyjnym

Kiedy rozważyć wdrożenie systemu?

Argumentów za wdrożeniem jest sporo jednak chcąc sprecyzować zasadność wykorzystywania systemu MES, niezbędna jest ocena i diagnoza problemów i mankamentów procesu.

Wyobraźmy sobie zakład produkcyjny, który:

 • Potrzebuje precyzyjnie określić datę realizacji zlecenia;
 • Chce kontrolować wydajność i efektywność;
 • Zamierza poprawić sposób zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Wymaga dokładnego harmonogramu procesu;
 • Myśli o odejściu od papierowego obiegu dokumentów;
 • Pragnie dbać o swój park maszynowy i tym samym zmniejszać liczbę przestojów;
 • Oczekuje wzrostu rentowności;

Jeśli Państwa zakład produkcyjny boryka się z podobnym wyzwaniami, co powyższe przykłady to warto zapoznać się z systemami typu MES.

Przeprowadzenie dokładnej analizy kondycji firmy i weryfikacja możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego pozwoli ocenić biznesową zasadność wdrożenia. Zbadanie potencjału wynikającego z zastosowania tych narzędzi dostarczy informację o potencjalnym zwrocie z takiej inwestycji. Uniwersalność pozwala na stosowanie tych narzędzi bez względu na zakres i typ działalności firmy, kluczowym jest jednak odpowiednie wdrożenie do konkretnej firmy, uwzględniając jej charakter i środowisko pracy.

Większość dostępnych na rynku rozwiązań posiada modułową strukturę przez co klient decyduje się na tylko te funkcjonalności które są mu niezbędne do poprawy procesu. Warto zaznaczyć, że współczesne systemy nadrzędne mają duży potencjał rozwojowy przez co w przyszłości można dodać dodatkowe moduły. Taka elastyczność pozwala na wdrożenie rozwiązania z mniejszym jednorazowym obciążeniem budżetu firmy.

Zainteresował Cię temat i chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i zadawaj pytania

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

MES – czyli jak usprawnić produkcję?

4 thoughts on “MES – czyli jak usprawnić produkcję?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *