System monitoringu mediów produkcyjnych – co to takiego?

 

Media są jednym z kluczowych składników, mających wpływ na cenę produktu. Niekontrolowany pobór energii elektrycznej, gazu czy wody może przyczyniać się do powiększonych kosztów produkcji. Potrzebny jest system, który będzie zbierał informacje na temat zużycia w czasie rzeczywistym i raportował zdarzenia.

Fot. 1 Operator w nastawni

 Budowa systemu

System monitoringu mediów buduje się „od ogółu do szczegółu”. Najbardziej ogólny pogląd danych można uzyskać np. przez zainstalowanie analizatora energii na głównym przyłączu instalacji. Daje to użytkownikowi informacje na temat globalnego zużycia energii elektrycznej. To samo można zrobić z innymi mediami np. gazem technologicznym czy wodą. Następnie kolejne elementy systemu łączy się w całość, tak aby wszystkie dane trafiały bezpośrednio do serwera aplikacji.

Należy zwracać uwagę na to aby mierniki miały odpowiednie wyjścia do komunikacji z systemem. Powinno się unikać mierników o strukturze „zamkniętej” tzn. posiadających własne oprogramowanie do odczytu danych, ponieważ nie będzie się można z nimi skomunikować.

W zależności od potrzeb można dobierać mierniki o charakterze inwazyjnym bądź bezinwazyjnym np. do pomiaru cieczy. W przypadku małej ilości miejsca do montażu lub braku możliwości rozcięcia rur znakomicie sprawdzi się pomiar ultradźwiękowy.

Centralny serwer powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu z rezerwowym zasilaniem, tak aby zabezpieczyć się przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania. Dla mniejszych systemów można użyć komputera z odpowiednim oprogramowaniem, który będzie pełnił rolę serwera.

Architektura systemu monitoringu mediów
Fot. 2 Architektura systemu monitoringu mediów

 

Funkcjonalność

System monitoringu mediów oferuje przede wszystkim wizualizację całej fabryki pod kątem zużycia mediów. Dopiero w tedy widać ile zaworów, pomp, rozdzielnic itd. występuje w rzeczywistości w fabryce.

Foto 3 Wizualizacja systemu SCADA (źródło: http://eii-hq.com/software-development/SCADA-automation.cfm)

Kolejną zaletą jest tworzenie raportów, wyszczególniających interesujące nas dane. Pracownicy na różnych stanowiskach potrzebują różnych parametrów. Szefa produkcji będzie interesowały informacje, pozwalające obsłudze zmienić harmonogram produkcji w zależności od zaopatrzenia w media. Z kolei Inżyniera optymalizacji procesu będzie interesowała wiedza, pozwalająca na systematyczne obniżanie kosztów mediów.

Korzyści z wdrożenia globalnego systemu monitoringu mediów:

 • Optymalny dobór mocy umownej,
 • Eliminacja przekroczeń mocy, funkcja strażnika mocy,
 • Najbardziej korzystna taryfa energetyczna,
 • Eliminacja opłat za moc bierną, bądź kontrola układów do kompensacji,
 • Alarmowanie w przypadku wystąpienia anomalii bądź awarii.

Inwestycja charakteryzuje się małym nakładem finansowym przez co jest bardzo skalowalna i podatna na rozbudowę.

Kolejnym stadium systemu jest monitoring lokalny, tzn. taki gdzie jest możliwy podgląd na poszczególne gniazda, linie produkcyjne oraz pojedyncze urządzenia. W tym przypadku użytkownik jest w stanie dotrzeć do każdego z opomiarowanych odbiorów i badać jego pracę. Na tym etapie można monitorować już nie tylko samą ilość zużytych mediów ale również pracę maszyny. Inżynier utrzymania ruchu ma możliwość wyłapania takich zdarzeń jak: mikroprzestoje, dostępność/awaryjność maszyny i wiele innych.

Korzyści z wdrożenia monitoringu lokalnego:

 • Ograniczenie awarii sprzętu, po przez stałą kontrolę pracy
 • Ograniczenie przestojów urządzeń
 • Zdalna obsługa maszyn
 • Dane historyczne i automatyczne raporty
 • Precyzyjna diagnostyka miejsc wystąpienia usterek
 • Zabezpieczenie obiektów przed nieuprawnionym dostępem
 • Skrócenie czasów przezbrojeń, optymalne rozłożenie produkcji w ciągu dnia

 Od czego zacząć?

Wszystko należy rozpocząć od analizy stanu istniejącego obiektu. Jeżeli w firmie nie ma żadnych urządzeń pomiarowych, a jedyne widoczne zużycia są widoczne przy rozliczeniu faktur za media można zacząć od zainstalowania jednego analizatora sieci lub przepływomierza czy innego miernika. Należy go zainstalować na węźle tak aby mieć zbiorczy pogląd na to kiedy i ile zużywamy mediów. Już same anomalie w ciągu pracy w pojedynczych dniach tygodnia dadzą nam do myślenia „dlaczego tak się dzieje?”. Będzie można dobrać najkorzystniejszą taryfę energetyczną lub wyeliminować przekroczenia mocy.

W momencie kiedy zakład posiada system monitoringu globalnego można zastanowić się nad poszerzeniem jego możliwości. Dobrze jest zacząć od najbardziej energochłonnego procesu tak aby wiedzieć o nim wszystko, ponieważ w tedy możemy szybko spodziewać się efektów naszej pracy.

 

Zainteresował Cię temat i chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i zadawaj pytania

https://salwis.pl/monitoring-mediow-produkcyjnych/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

System monitoringu mediów produkcyjnych – co to takiego?