Pomiary elektryczne i termowizyjne

Przeprowadzamy pomiary okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych. Wszystkie prace dokumentujemy i zwieńczamy protokołem odbiorczym. Korzystamy jedynie z profesjonalnego, wzorcowanego sprzętu.