Pomiary elektryczne i termowizyjne

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych. Wszystkie prace dokumentujemy i zwieńczamy protokołem odbiorczym. Korzystamy jedynie z profesjonalnego, wzorcowanego sprzętu.

pomiar-elektryczny-przylacze-salwis
Fot. 1 Pomiar przyłącza przy pomocy analizatora sieciowego

Pomiary elektryczne:

 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • rezystancja izolacji
 • samoczynne wyłączenie zasilania
 • czułość zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiar rezystancji uziemienia

Pomiary termowizyjne

 • pomiary cieplne urządzeń energetycznych:
  • rozdzielnice elektryczne, silniki
  • urządzenia elektryczne, złącza kablowe
  • chłodnie
  • procesy przemysłowe
 • pomiary termowizyjne domów jednorodzinnych
  • diagnoza występowania grzybów
  • weryfikacja mostków cieplnych
  • kontrola wykonanych prac ociepleniowych
  • pomiary instalacji C.O. oraz C.W.U

Więcej informacji na temat techniki wykonywania pomiarów można znaleść w Bazie Wiedzy:

http://salwis.pl/okresowe-badania-instalacji-elektrycznych/