Pomiary elektryczne i termowizyjne

Firma Salwis świadczy usługi pomiarowe w następującym zakresie:

Pomiary energetyczne

pomiary elektryczne i termowizyjne od SalwisWykonanie pomiarów energetycznych to:

 • określenie profilu zużycia energii w zakładzie – zmniejszenie opłat stałych
 • dobranie optymalnej taryfy energetycznej – zmniejszenie opłat zmiennych
 • pomiary do doboru baterii kondensatorów, UPS, instalacji OZE
 • pomiary parametrów jakości energii elektrycznej

 

 

Czas pomiaru: od 30 minut do pomiaru długoterminowego (tydzień / miesiąc).

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej

W zakres wchodzą oferty pomiarów okresowych wchodzą:

 • pomiary odbiorcze
 • okresowe pomiary instalacji elektrycznej:
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • rezystancja izolacji
  • samoczynne wyłączenie zasilania
  • czułość zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • pomiar rezystancji uziemienia

Wszystkie pomiary są wykonywane przez uprawnionych elektryków, na odpowiednim sprzęcie pomiarowych klasy A. Pomiary potwierdzone protokołami z badań

Pomiary wykonywane w sieciach nN: TN-C;  TN-C-S;  TT; IT.

Pomiary termowizyjne

 • pomiary cieplne urządzeń energetycznych:
  • rozdzielnice elektryczne, silniki
  • urządzenia elektryczne, złącza kablowe
  • chłodnie
  • procesy przemysłowe
 • pomiary termowizyjne domów jednorodzinnych
  • diagnoza występowania grzybów
  • weryfikacja mostków cieplnych
  • kontrola wykonanych prac wykonania ocieplenia
  • pomiary instalacji C.O. oraz C.W.U
 • pomiary termowizyjne zakładów pracy