System monitoringu mediów

System monitoringu mediów produkcyjnych

System monitoringu mediów to narzędzie, dające możliwość generowania oszczędności i podnoszenia efektywności produkcji w bardzo szerokim zakresie. 

monitoring mediów produkcyjnych

Monitorowanie zużycia mediów daje Klientowi pole do ograniczenia kosztów produkcji, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, gwarantując konkurencyjność i wysoki prestiż firmie. Zarządzanie energetyką zakładową jest traktowane na równi z procesami zarządzania majątkiem czy zasobami ludzkimi

Inteligentny system zarządzania mediami to:

  • Rzeczywisty odczyt poboru mediów produkcyjnych. Daje to użytkownikowi możliwości do racjonalizacji ich zużycia
  • Analiza danych bierzących i historycznych za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego. Możliwość porównania różnych procesów dla poszczególnch dni, godzin
  • Jedna platforma do zbierania wszystkich informacji – energia elektryczna, woda technologiczna, ścieki, gaz etc.
  • Bezpieczeństwo inwestycji – zaleca się budowanie systemu od najbardziej energochłonnych procesów, tak aby wypróbować jego możliwości i nie generować zbyt wysokich nakładów inwestycyjnych. W późniejszym etapie wystarczy rozbudować monitoring o kolejne elementy
  • Zdalne zarządzanie

Przedsiębiorcy, posiadający w zakładzie system monitoringu mediów są zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia obowiązkowego Audytu Energetynczego

Plan działania z zakresu monitoringu mediów

Wdrożenie systemu należy poprzedzić dokładną analizą rachunków za energię elektryczną. Kolejnym krokiem jest określenie najbardziej energochłonnych procesów, po których zidentyfikowaniu określa się potencjalne możliwości wdrożenia pierwszego etapu. Pierwsze rezultaty stanowią dobrą podstawę do wdrożenia w późniejszym etapie bardziej agresywnego planu oszczędności. Istotnym elementem jest również zbudowanie i wyszkolenie pracowników z różnych działów do obsługi systemu i wdrażania kolejnych usprawnień. Trzeba zdawać sobie sprawę, że optymalne obniżanie kosztów wymaga nieustannego procesu doskonalenia wg. ustalonego planu działania.

system zarządzania monitoringiem mediów
Tab. 1 Korzyści z wdrożenia systemu monitoringu mediów wg. badań firmy Astor