4 zastosowania termowizji w energetyce

Dzięki termografii można diagnozować i wykrywać wiele nieprawidłowości w użytkowanych przez nas sprzętach elektrycznych. Pomiar taki ma ogromną przewagę – jest bezinwazyjny i daje natychmiastowe wyniki.

Artykuł ten przedstawia kilka zastosowań pomiarów termowizyjnych w energetyce:

1. Instalacje elektryczne, rozdzielnice

Niekiedy bardzo ciężko jest sprawdzić gdzie występuje usterka. Mamy do wyboru cały wachlarz możliwości i mało czasu na naprawę. Dzięki kamerom termowizyjnym jesteśmy w stanie zobaczyć rozkład temperatury w rozdzielnicy i sprawdzić wszystkie połączenia.

Można zdiagnozować stan szyn zbiorczych, przekładników prądowych, czy aparatów łączeniowych, tj. wyłączników różnicowoprądowych, wyłączników nadprądowych. Jesteśmy w stanie wykryć zużyte urządzenia czy asymetrie w zasilaniu.

Za pomocą kamery termowizyjnej możemy ocenić stan rozdzielnicy zaraz po naprawie, modernizacji i wykryć nieprawidłowo dokręcone elementy.

Większość firm ubezpieczeniowych wymaga przeprowadzonych badań termowizyjnych przynajmniej raz w roku.

2. Maszyny elektryczne

Z pomocą kamery termowizyjnej możemy ocenić stan:

  • uzwojeń silnika,
  • klatki wirnika,
  • zużycia szczotek,
  • układu wzbudzenia.

Jesteśmy również w stanie wykryć nieprawidłowe smarowanie maszyny, charakteryzujące się punktowymi wzrostami temperatury na powierzchniach ciernych, czy układów odpowiedzialnych za przenoszenie napędu, tj. sprzęgło, przeguby, liny, pasy.

3. Ogniwa fotowoltaiczne

Przeglądy termograficzne, prowadzone od zbudowania instalacji paneli PV oraz w późniejszym czasie, pozwalają w pełni kontrolować jej stan. Możemy zapewnić optymalną pracę paneli i wydłużyć ich okres eksploatacji. Podwyższa to zysk firmy z inwestycji.

Przegląd termograficzny instalacji solarnych ma wiele zalet:

  • ostry obraz, który uwidacznia występujące anomalie,
  • używanie kamer w czasie normalnej pracy ogniw,
  • skanowanie dużych powierzchni ze znacznej odległości,
  • wykrycie uszkodzenia we wczesnym etapie, zanim przerodzi się w poważną awarię

Klasyfikacja i ocena usterek wymaga znajomości technologii pomiaru termowizyjnego. Konieczne jest wykonanie dokumentacji, aby mieć pełen wgląd do historii eksploatacji obiektu.

4. Linie i transformatory

Użytkownicy energii, posiadający swój własny transformator, dzięki termowizji mogą sprawdzić poprawność jego pracy oraz stan podczas postoju. Zaleca się sprawdzanie lokalnych przyrostów temperatury na kadzi oraz połączeń śrubowych. Można zdiagnozować stan nowych transformatorów po zamontowaniu, a w szczególności jego rdzenie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

4 zastosowania termowizji w energetyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *