Stacja Transformatorowa – Beskidzka Fabryka Mebli Befame

Beskidzka Fabryka Mebli Befame, Pisarzowice – Budowa Stacji Transformatorowej 630kVA

Opis projektu realizowanego przez zespół Salwis:

Głównym  celem oraz oczekiwaniem klienta było obniżenie kosztów energii elektrycznej. Zakład borykał się z wysokimi kosztami za energię elektryczną na taryfie C21, miesięczne zużycie energii na poziomie 25 MWh.

Dużym wyzwaniem był fakt, iż bezpośrednie podłaczenie do sieci 15kV było niemożliwe, wynikało to z powodu lokalizacji  sieci – znajdowała się za drogą oraz działką gminną.

Etapy realizacji:

Etap I – prace projektowe:

Podstawa rozpoczęcia projektu wiązała się z  uzyskaniem pozwolenia na Budowę linii kablowej SN i nN wraz ze stacją transformatorową słupową 630 kVA z wyłącznikiem przeciwpożarowym i rozdzielnicą główną na hali produkcyjnej.

Pozwolenie na przejście instalacji przez działkę gminą i działkę drogową było również konieczne.

Po otrzymaniu wszystkich pozwoleń przystąpiliśmy do opracowania dokładnego projektu wykonawczego –  podpięcia stacji  transformatorowej do sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Etap II – prace budowlane:

Realizacje rozpoczęliśmy  od budowy stacji transformatorowej  (630kVA, 15/0,4 kVA) wraz z pośrednim układem pomiarowym. 

Następnie przystąpiliśmy do budowy dwóch  linii kablowych  (SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×70/25mm2) oraz (nN typu 2x4x YAKXS 1x240mm2).

Gdy wszystkie dotychczasowe procesy zostały zrealizowane, nastąpił etap budowy tras koryt kablowych w hali produkcyjnej.

Na koniec zbudowaliśmy rozdzielnicę w głównej hali produkcyjnej zakładu.

Etap III – uruchomienie i eksploatacja:

Po zakończeniu  prac wykonaliśmy pomiary powykonawcze i sporządziliśmy wszystkie niezbędne protokoły.

Wraz z klientem przeprowadziliśmy  negocjacje dotyczące  stawek umowy o energię elektryczną. 

Wszelkie formalności odnośnie uruchomienia stacji zostały dokładnie omówione z Tauron Dystrybucja S.A.

 Służba eksploatacyjna dla klienta przebiegła zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej.

Podsumowanie:

Zastosowanie wysokiej jakości programów, materiałów oraz profesjonalne podejście całej ekipy Salwis pozwoliły na sprawne wykonanie zlecenia.

Koszty dystrybucji energii zostały obniżone.

Korzyści dla Inwestora:

Moc przyłączeniowa  została zwiększona do 630 kVA. W przyszłości park maszynowy może zostać rozbudowany.

Przejście na taryfę energetyczną B23 z C11 znacząco zmniejszyło koszty za dystrybucję energii ok. 50 tyś rocznie.

Wartość nieruchomości na obszarze produkcyjnym wzrosła.

Galeria z realizacji

[visual_portfolio id=”3910″ class=””]

Stacja Transformatorowa – Beskidzka Fabryka Mebli Befame