Białe certyfikaty narzędziem wspierającym poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Firmy chcące poprawić swoją efektywność energetyczną mogą ubiegać się o uzyskanie białych certyfikatów. Pomagają one również w pozyskiwaniu środków finansowych na modernizację infrastruktury energetycznej przedsiębiorstw, co prowadzi do długofalowych oszczędności oraz pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Czym są białe certyfikaty, jak mogą być wykorzystane w pozyskaniu dofinansowania oraz kto może z nich skorzystać? Sprawdź to.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to dokumenty, które są świadectwem potwierdzającym efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Przyznawane są firmom, które dzięki inwestycjom w modernizacje infrastruktury energetycznej oraz w inne obszary działalności, są w stanie zaoszczędzić wydatkowaną energię. Ponadto białe certyfikaty to nie tylko świadectwo, ale również dokumenty notowane na giełdzie, ponieważ gwarantują prawa majątkowe i mają realną wartość finansową. Obecnie na rynku można spotkać się z sytuacją, że firmy energetyczne niespełniające norm prawych, odkupują białe certyfikaty. Dzięki temu są w stanie uniknąć opłat zastępczych lub innych kar finansowych.

Białe certyfikaty jako jedna z form dofinansowania

Instytucja białych certyfikatów to również forma dofinansowania. Oznacza to, że jeżeli prowadzisz podmiot gospodarczy inwestujący w poprawę swojej efektywności energetycznej, to możesz ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na te prace. Dotacje pozwolą ci to na zaoszczędzenie środków wydatkowych z budżetu firmy, co wpłynie na optymalizację budżetu. Inwestycje, które pomagają w uzyskaniu dofinansowania to m.in.:

ulgi na robotyzację
  • inwestycje w odnawialne źródła energii (m.in. panele fotowoltaiczne);
  • wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne;
  • modernizacja lub wykonanie termoizolacji budynków firmy;
  • modernizacja i unowocześnienie parku maszynowego (wymiana urządzeń na nowsze, bardziej wydajne i energooszczędne);
  • instalacja sieci preizolowanej w miejsce sieci ciepłowniczej;
  • wdrożenie urządzeń pomiarowo-kontrolnych;
  • wykorzystywanie systemów zarządzania wydatkowaną energią;
  • modernizacja stacji transformatorowej (trafo) oraz innych elementów sieci elektroenergetycznej.

Kto może uzyskać biały certyfikat?

O uzyskanie białego certyfikatu mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które poszukują dodatkowych środków finansowych na prowadzone inwestycje w obszarze efektywności energetycznej. Progiem kwalifikacyjnym do przystąpienia do postępowania dotyczącego białych certyfikatów jest zwiększenie oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe. Oznacza to ograniczenie zużycia o 10 ton oleju ekwiwalentnego w skali roku.

Z możliwości uzyskania białego certyfikatu wyłączone są firmy:

  • które otrzymując biały certyfikat, przekroczyłyby wysokość dopuszczalnej pomocy publicznej w ramach danego przedsięwzięcia;
  • które uzyskały już dodatkową premię termomodernizacyjną.
Jak uzyskać białe certyfikaty?

Procedura nie jest skomplikowana, jednak warto, aby była przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów. Starania o uzyskanie białego certyfikatu powinno rozpocząć się profesjonalnym audytem efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Pozwoli to na zdiagnozowanie miejsc, gdzie następują największe straty energetyczne oraz wskaże obszary, które wymagają pilnej interwencji. Na podstawie audytu dobiera się zakres prac modernizacyjnych oraz przygotowuje dokumentację niezbędną w postępowaniu. Wnioski o wydanie białego certyfikatu składa się do Urzędu Regulacji Energetyki. Instytucja ma dokładnie 45 dni na wydanie decyzji, a w tym czasie przedsiębiorca może wprowadzać jeszcze zmiany do wniosku lub uzupełniać w nim ewentualne braki, które wskażą osoby opiniujące.

 

Po przeprowadzeniu opisanych w projekcie prac modernizacyjnych i wymianie elementów sieci energetycznej, następuje audyt powykonawczy Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli przejdzie prawidłowo, to wydawany jest biały certyfikat. Po jego otrzymaniu możesz zdecydować się, na odsprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii. Udział w postępowaniu wymaga wiedzy merytorycznej oraz znajomości przepisów prawnych i trybu administracyjnego, dlatego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów.

budowa maszyn przemysłowych - przygotowanie koncepcji i wycena maszyny

 

Dotacja do elektroenergetyki

Elektroenergetyka to obszar, w którym możesz ubiegać się o różnego rodzaju dotacje. Nasza firma specjalizuje się we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorców w optymalizacji wydatkowanej energii, a także w przeprowadzaniu modernizacji i inwestycji. Dzięki temu spełnisz wymogi i będziesz mógł wziąć udział w postępowaniu przyznawania białych certyfikatów. Dowiedz się więcej i zadbaj o dotację do elektroenergetyki w twojej firmie.

Białe certyfikaty narzędziem wspierającym poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *