Budowa stacji transformatorowej 1600 kVA

Budowa stacji transformatorowej 1600 kVA

salwis-stacja-transformatorowa-1600kVA

Projekt realizowany przez zespół Salwis:

Projekt zakładał budowę stacji transformatorowej o mocy 1600 kVA wraz z linią kablową 15 kV oraz liniami kablowymi nN do rozdzielnic wewnątrz hali.

Nowy obiekt elektroenergetyczny został podłączony do sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A. poprzez rozłączniko-uziemnik znajdujący się na istniejącym słupie SN na działce Inwestora.

Oczekiwania ze strony Inwestora:

Zakład przed rozbudową posiadał stację kontenerową 800 kVA. Z uwagi na rozbudowę zakładu i podłączenie nowej linii produkcyjnej firma potrzebowała dodatkowe 1600 kVA mocy dostępnej. 

Inwestor poszukiwał fachowców, którzy w określonym terminie załatwią całość prac budowlanych i formalnych w celu uruchomienia nowego zasilania dla zakładu produkcyjnego. Szybki termin realizacji był najistotniejszy.

Etapy realizacji prac budowlanych:

Etap I – prace projektowe:

Zrealizowaliśmy dla Inwestora projekt koncepcyjny wraz z wyceną realizacji budowy. 

Inwestor zdecydował się na realizację projektu wraz z lokalnym projektantem, z którym nawiązaliśmy współpracę. 

Etap II – budowa stacji transformatorowej 

Budowa stacji transformatorowej wymagała zaangażowania ciężkiego sprzętu z uwagi na to, iż teren był pokryty grubą warstwą betonu.

 Posadowienie stacji wymagało użycia dźwigu 250 T z uwagi na zamontowane silosy i brak miejsca. 

Współpraca z lokalnymi firmami przebiegała bardzo sprawnie pod naszym okiem.

Przygotowanie wykopu pod stację transformatorową

Etap III prace budowlane linii kablowych sN:

Podłączenie linii kablowej średniego napięcia zrealizowaliśmy przy użyciu przewiertów sterowanych pod grubą warstwą betonu. 

Z uwagi na eksploatację Inwestor zdecydował się na wykonanie studzienek kablowych. 

Linie zostały dokładnie sprawdzone napięciowo wraz z wykonaniem protokołów oraz zinwentaryzowaniem przez geodetę. 

Etap IV  prace budowlane linii kablowych nN:

Linie kablowe nN prowadziliśmy częściowo w ziemi oraz na konstrukcji wykonanej z ocynkowanych koryt kablowych.

Natomiast w hali zakładu trasy kablowe zostały poprowadzone do rozdzielnic głównych.

W tym przypadku również wykonaliśmy komplet pomiarów i dokumentacji.

rozdzielnica SN
Rozdzielnica sN

Etap V – podłączenie do sieci dystrybucyjnej: 

Podłączenie wymagało skoordynowania prac z jednostką terenową Energa Operator S.A. oraz Dyspozytorem zarządzającym pracami na sieciach dystrybucjach.

Po uzyskaniu pozwolenia na pracę przystąpiliśmy do podłączenia linii kablowych do rozłaczniko-uzieminika znajdującego się na słupie sN. 

Bardzo ważne podczas takich prac jest przestrzeganie procedur oraz wymagań BPH oraz procedur Zakładu Energetycznego. Wymagane są specjalistyczne uprawnienia i pozwolenia na pracę.

Formalności związane z uruchomieniem stacji:

Gdy wszystkie prace zostały wykonane przeprowadziliśmy pomiary powykonawcze i sporządziliśmy protokoły z pomiarów.

Dzięki pełnomocnictwie ze strony inwestora dokonaliśmy wszystkich niezbędnych formalności z Energa Operator S.A. tj.

  • Odbiór układu pomiarowego,
  • Protokół że sprawdzenia stacji transformatorowej,
  • Protokół z uruchomienia telemechaniki wymaganej do pracy instalacji fotowoltaicznej,
  • Zawarcie umowy dystrybucyjnej o energię elektryczną, 
  • Zawarcie umowy sprzedażowej,
  • Uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej stacji, 
  • Instrukcja BHP użytkowania stacji, 

Dokumentacja powykonawcza zawierała wszelkie niezbędne protokoły pomiarowe oraz podpisy osób z uprawnieniami budowlanymi. 

Wymagana była także inwentaryzacja przez geodetę wraz z mapą powykonawczą. Deklaracje zgodności oraz instrukcje bhp. 

Całość dokumentacji została złożona do Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenie na użytkowanie obiektu. ,

Dalsze możliwości rozwoju zakładu:

Istniejąca stacja pozwala na montaż dodatkowych baterii kompensacji mocy bierniej oraz rozbudowę zakładu o kolejne maszyny z uwagi na zwiększoną moc przyłączeniową. 

Korzyści dla Inwestora:

Kompleksowa realizacja w oparciu o harmonogram finansowo-rzeczowy daje duże poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla Inwestora.

 Zakład produkcyjny w kilka miesięcy zyskał dodatkową moc 1600 kVA. 

Moc przerobowa zakładu została zwiększona.

Galeria z realizacji

Budowa stacji transformatorowej 1600 kVA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *