Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA umożliwia zmianę dostawcy energii elektrycznej. Od strony technicznej wiąże się z to koniecznością spełniania przez system pomiarowy tzw. zasady TPA (ang. Third Party Acess). Spełnianie tej zasady daje odbiorcy możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – co przekłada się na niższe rachunki za „prąd”.

Dostosowanie do zasady TPA

Dla grup taryfowych A i B to odbiorca jest właścicielem układu pomiarowego i to na jego barkach spoczywa zmiana układu pomiarowego. Dla grup G i C to Operator Systemu Dystrybucyjnego jest właścicielem liczników.

Pierwszy krok

Co powinno się zrobić by ktoś inny sprzedawał energie do naszego zakładu. W pierwszym kroku należy uzyskać warunki techniczne od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o przystosowaniu układu pomiarowego do zasad TPA.

Pamiętaj, zmieniając sprzedawce energii elektrycznej nie zmieniasz dystrybutora energii elektrycznej – pozostajesz ciągle podłączony do Twojego lokalnego OSD.

Konieczne zmiany

To własnie od tych warunków zależy w jakim stopniu układ pomiarowo-rozliczeniowy spełnia tą zasadę i co należy jeszcze przebudować by móc wybrać innego sprzedawcę energii. Każdy OSD jest zobligowany przepisami do posiadania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na podstawie której zostaną wystawione Twoje Warunki Techniczne – rozdział o bilansowaniu energii. Warunki techniczne będą dotyczyć przekładników prądowych, przekładników napięciowych, liczników energii oraz modułów komunikacji licznika z systemem OSD.

TPA - wymiana liczników

Zakończmy faworyzowanie dotychczasowych sprzedawców energii. Kupując prąd od nich nie musisz spełniać wymagań dystrybutora co do układu pomiarowego ale kupujesz prąd po cenach dużo wyższych niż rynkowych.

 Modernizacja układu pomiarowego

Gdy Twój układ nie spełnia wymagań

W Warunkach Technicznych specjalista z OSD określi w jakim stopniu układ jest kompatybilny z wymaganiami. Na tej podstawie należy opracować projekt techniczny przebudowy aparatu rozliczeniowego, który po uzgodnieniu z OSD będzie mógł zostać wcielony w życie. Zakres przebudowy może być różny w zależności od zainstalowanych przekładników, licznika i jego modułów komunikacyjnych. Sama modernizacja układów pomiarowych niestety wiąże się z koniecznością wyłączenia zakładu, ponieważ prace modernizacyjne związane z wymianą przekładników i liczników odbywają się na zasilaniu zakładu. Konieczne jest także po wykonaniu prac odbiór techniczny przez przedstawicieli OSD.

Krok kolejny – przygotowanie projektu technicznego

Każdy projekt należy poprzedzić inwentaryzacją przez projektanta dotychczasowych urządzeń, które należy poddać modernizacji.

Dokonanie wizji lokalnej pozwala określić zakres przebudowy, może pokazać wstępne trudności w pracach wykonawczych a także lepiej przygotować wykonawców do zadania by jak najbardziej ograniczyć przerwę w dostawie zasilania. Takie działania są też podstawą do przygotowania oferty na realizację zadania.

Projekt techniczny

Wykonanie  i uzgodnienie projektu

Do wykonania projektu potrzebne jest wiele dokumentów związanych z doborem urządzeń. Większość potrzebnych pism można uzyskać od OSD. Każde przyrząd montowane w układzie pomiarowych musi spełniać wymagania OSD oraz być dostosowane do warunków prądowych i napięciowych w miejscu zainstalowania. W każdym projekcie należy przedstawić obliczenia odnośnie dobieranych przekładników, by spełniały stawiane im wymagania. Wykonany projekt należy uzgodnić z Wydziałem Pomiarów OSD, co w przypadku akceptacji daje zielone światło do dalszych prac wykonawczych.

Jak dostosowanie do zasady TPA może skutecznie obniżyć koszty za energie elektryczną?

Dzięki spełnianiu zasady TPA, istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, czyli rynek konkurencyjnych cen otwiera się przed Tobą. Ceny za MWh energii elektrycznej są średnio o 25-35% niższe niż u dotychczasowego dostawcy energii. Firmy oferujące usługę sprzedaży często oferują monitoring online zużycia energii, co również może pomóc znaleźć prądożerne odbiory i spróbować ograniczyć ich zużycie.

licznik_energi_opłata_mocowa_wodociągi

Koszt dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA

Jednorazowy koszt przebudowy jest zależny od wielu czynników – w szczególności zakresu przebudowy. Wartość ta waha się w granicach 10-35 tys. zł netto. Ta jednorazowa kwota pozwoli na negocjację cen energii z konkurencyjnymi sprzedawcami i pomaga lepiej gospodarować energią w Twoim zakładzie. Nowi sprzedawcy energii elektrycznej mogą zaoferować rozłożenia tej płatności na raty lub wliczenia jej do cen energii.

opłata_mocowa_licznik energii

Podsumowanie

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej wiąże się z koniecznością modernizacji układu pomiarowego i dostosowanie go do wymagań OSD. Przebudowę można rozpocząć dopiero po przygotowaniu projektu technicznego i uzgodnieniu go w Wydziale Pomiarów OSD. Po tych zabiegach można wybrać dowolnego sprzedawce i kupować energię po niższej cenie. Przebudowa liczników to jednorazowy koszt, który jest pokrywany przez właściciela układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Szukasz więcej informacji? Polecamy inne nasze wpisy odnośnie projektowania:

Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

791-400-504

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.