Dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów bhp

Jako Salwis oferujemy Państwu dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną tego wymogu są dyrektywy 2009/104/WE, która powszechnie znana jest jako tzw. „dyrektywa narzędziowa” oraz 2006/42/WE. Według ich zapisów wybrane maszyny i narzędzia muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu ich eksploatacja jest bezpieczna dla operatora oraz wydajna. Niespełnienie tego wymogu grozi poważnymi sankcjami prawnymi i finansowymi. 

Kompleksowa oferta Salwis

Od wielu lat budujemy markę zaufanego partnera biznesowego w zakresie bezpiecznej eksploatacji profesjonalnego sprzętu. Na bazie doświadczenia i wiedzy merytorycznej oferujemy kompleksową usługę dostosowania maszyn do minimalnych wymogów BHP. Wpłynie to korzystnie na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu, wydajność Państwa firmy, a także na zachowania zgodności prowadzonej działalności z obowiązującym prawem. 

W ramach swoich usług proponujemy m.in.:

 

Obowiązek pracodawcy

Będąc pracodawcą, zobowiązany jesteś do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Jednym z działań wykonywanych w tym zakresie jest dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów BHP. Dzięki temu pracownik nie będzie narażony na: porażenie prądem, urazy mechaniczne, substancje niebezpieczne, promieniowanie, hałas, czy inne zagrożenia. 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem w celu poznania oferty Salwis. Razem zadbamy o bezpieczne i zgodne z prawem eksploatowanie Państwa maszyn.