Dystrybucja energii elektrycznej

Codzienna życie bez energii elektrycznej byłoby obecnie niemożliwe. Jest nam potrzebna i wykorzystujemy ją do wielu podstawowych czynności, czy też w procesie produkcji żywności. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jaki sposób energia elektryczna płynie do naszych gospodarstw domowych, czy też firm. Sprawdźmy zatem, czym jest dystrybucja energii elektrycznej oraz jakie zadania wykonują jej dystrybutorzy.

tani-prad

CZYM JEST DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Dystrybucja energii elektrycznej to nic innego, jak jej przesył ze źródła jej wytwarzania do końcowego odbiorcy. Tym mogą być gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe i siedziby firm, czy też urzędy i systemy sygnalizacji świetlnej i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem linii: wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W Polsce za dystrybucję energii odpowiadają Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (w skrócie OSD). Poszczególni z nich przypisani są do danych regionów Polski.

 

KIM JEST DYSTRYBUTOR ENERGII?

Dystrybutorem energii jest firma, której zadaniem jest zakup energii elektrycznej od sprzedawcy, a także dostarczenie jej bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Ponadto dystrybutorzy odpowiadają jeszcze za: konserwację i utrzymywanie sieci energetycznej, renowację i remonty uszkodzonych elementów sieci, czy też dokonywanie odczytów liczników. W Polsce funkcjonuje obecnie 40. Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, a klienci we własnym zakresie nie mogą ich zmienić. Od klienta zależy wybór sprzedawcy, jednak dystrybutor przypisany jest odgórnie. Do najpopularniejszych z nich należą m.in.:

 • PGE;
 • Tauron;
 • Enea;
 • Energa;
 • Innogy;
 • Grupa LOTOS S.A.;
 • Energetyka;
 • Polenergia;
 • Synthos.

 

Jakie zadania realizują dystrybutorzy energii?

Projektowanie instalacji elektrycznej

W dużym skrócie dystrybucja prądu to jego przesył. Szczegółowy zakres obowiązków i celów realizowanych przez OSD spisano w dedykowanej ustawie. W związku z tym rynek ten jest prawnie uregulowany w Polsce. Aby zostać dystrybutorem energii w Polsce, należy posiadać odpowiednią infrastrukturę przesyłową. Podstawowe zadania OSD to m.in.:

 • budowa nowych sieci;
 • modernizacja obecnych sieci dystrybucji;
 • konserwacja i serwisowanie;
 • bieżąca eksploatacja infrastruktury energetycznej;
 • współpraca z innymi firmami na rynku energii;
 • komunikacja z użytkownikami sieci, odbiorcami i firmami zgodnie z zapisami uwzględnionymi w ustawie. 

 

Jakie są różnice pomiędzy dystrybutorem a sprzedawcą

Klienci często mylą rolę dystrybutora i sprzedawcy energii lub uważają ich za jeden podmiot. To błąd. Dystrybutor energii odpowiada za utrzymanie sieci energetycznej i dostarczenie energii od sprzedawcy do klienta końcowego. Sprzedawcą jest podmiot, który kupuje hurtowo energię na giełdzie energii,
a następnie sprzedaje ją do klientów. System stworzony jest w ten sposób, że zakres działań obu podmiotów w cyklu wzajemnie się uzupełnia, dlatego zarówno rola sprzedawcy, jak i dystrybutora, jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Powierz nam elektroenergetykę Twojej firmy, jesteśmy najlepsi na rynku! 

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

Dystrybucja energii elektrycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.