Najczęściej zadawane pytania

Stacje transformatorowe:

Stacje transformatorowe

Ile kosztuje stacja trafo?
 1. Oszczędności, związane z budową własnej stacji trafo można samemu obliczyć tutaj: KALKULATOR
 2. Koszty, związane z budową stacji zależą od wielu czynników (m.in. dostępności sieci SN, projektu zagospodarowania przestrzeni, działek do uzgodnienia i inne) i można je oszacować dopiero po dokładnej analizie tematu. W tym celu najlepiej porozmawiać się z naszym projektantem, w celu bezpłatnej konsultacji.
Komu opłaca się budować stację transformatorową?

Odbiorcy energii, zużywający powyżej 20 MWh miesięcznie zdecydowanie powinni posiadać własną stację. Okres zwrotu z takiej inwestycji zawiera się między 2-5 lat. Potencjalne oszczędności można obliczyć za pomocą poniższego kalkulatora: KALKULATOR

Jaki jest czas realizacji trafo?

Czas realizacji stacji transformatorowej jest ściśle związany z:

 1. zakresem projektu
 2. typem stacji
 3. lokalizacji obiektu

Dla stacji słupowych czy kontenerowych można bezpiecznie przyjąć 1 rok czasu od momentu podpisania umowy do odebrania placu budowy.

Jak wygląda eksploatacja stacji trafo?

Stacje trafo, zarówno ze stałą obługą jak i bez niej, wymagają przeglądów okresowych. Wymagania szczegółowe są zawarte w Dokumentacjach technicznych i Instrukcjach Ruchowych. Zalecane wymagania, dotyczące częstotliwości przeglądów:

 1. Raz na zmianę – Oględziny bez wyłączania napięcia w stacjach ze stałą obsługą,
 2. Raz na 5 lat – Oględziny bez wyłączania napięcia  w stacjach bez obsługi,
 3. W przypadku wystąpienia awarii – Przegląd okresowy z wyłączeniem spod napięcia

Projekty:

Projekty

Jakie projekty wykonujecie?

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze branży elektrycznej:

 1. Stacje transformatorowe,
 2. Przyłącza SN,nN
 3. Instalacje elektryczne,
 4. Instalacje oświetleniowe

Więcej można przeczytać w OFERCIE

Ile trwa realizacja projektu?

Termin realizacji jest każdorazowo uzgadniany z inwestorem i zawsze dotrzymywany na czas.

Jakim dysponujecie oprogramowaniem?

Do projektowania korzystamy z programów typu CAD. Symulacje oświetlenia wykonujemy w DIALux.


Kompensacja mocy biernej:

Kompensacja mocy biernej

Co oznacza nadpobór mocy biernej indukcyjnej?

Oznacza to, że zakład posiada znaczną ilość odbiorników, pobierających moc bierną indukcyjną tj.: silniki, wtryskarki, generatory prądotwórcze, agregaty chłodnicze itp. Przepisy nie zezwalają na nadpobór mocy indukcyjnej, ze względu na zwiększanie strat w sieci przysłowej.

Co oznacza nadpobór mocy biernej pojemnościowej?

Oznacza to, że zakład posiada znaczną ilość odbiorników, wprowadzającą moc bierną pojemnościową do sieci tj.: panele fotowoltaiczne, świetlówki, rozległa sieć kablowa. Może to być również przywymiarowana lub uszkodzona bateria kondensatorów. Przepisy nie zezwalają na przekompensowanie sieci, ze względu na pogorszanie się jakości energii, doprowadzanej do innych odbiorców. Dlatego kontrahent obciążany jest znaczącymi kosztami.

Komu naliczane są opłaty za moc bierną?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2007 r. mówi, że zakłady przemysłowe powinny rozliczać się za energię bierną. Dotyczy to taryf B23, A23, natomiast taryfy C11, C12a, C12b, C22  mogą mieć naliczanie za moc bierną tylko w przypadku gdy w wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zakład energetyczny) warunkach przyłączeniowych będzie opisane, że zakład posiada odbiorniki silnie nie rezystancyjne to są: silniki, piece indukcyjne, regulatory prędkości, zasilacze impulsowe – laptopy i serwery, długie trasy kablowe.

Klient indywidualny – taryfa G11, G12a, G12b nie ponosi opłat za nadpobór mocy biernej indukcyjnej


Pomiary energetyczne:

Pomiary elektryczne

Czy pomiary powodują przestój w ruchu zakładu?

Jest to zależne od architektury instalacji i przyłącza. W większości przypadków da się je przeprowadzić bez zbędnych wyłączeń.

Co ile trzeba wykonywać pomiary elektryczne?

Zakres i terminy wykonywania pomiarów elektrycznych (zarówno odbiorczych jak i okresowych) można przeczytać w poniższym wpisie: http://salwis.pl/okresowe-badania-instalacji-elektrycznych/

Jakie pomiary wykonujecie?

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe:

 1. Instalacji elektrycznych
 2. Stacji transformatorowych
 3. Jakości energii elektrycznej

Więcej informacji w OFERCIE