Czy budujecie maszyny tylko w oparciu o dostarczony projekt?

Tak, możemy zrobić maszynę w oparciu o projekt klienta. Natomiast również tworzymy koncepcję i sami podpowiadamy rozwiązanie, które później wykonujemy. Działamy kompleksowo w zależności o potrzeb.

Czy budujecie maszyny tylko w oparciu o dostarczony projekt?