Co oznacza nadpobór mocy biernej pojemnościowej?

Oznacza to, że zakład posiada znaczną ilość odbiorników, wprowadzającą moc bierną pojemnościową do sieci tj.: panele fotowoltaiczne, świetlówki, rozległa sieć kablowa. Może to być również przywymiarowana lub uszkodzona bateria kondensatorów. Przepisy nie zezwalają na przekompensowanie sieci, ze względu na pogorszanie się jakości energii, doprowadzanej do innych odbiorców. Dlatego kontrahent obciążany jest znaczącymi kosztami.

Co oznacza nadpobór mocy biernej pojemnościowej?