Fizyczny punkt pomiarowy

Sprawne działanie sieci elektroenergetycznej opiera się na wielu elementach. Na co dzień się wzajemnie uzupełniają i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom. Jednym z obiektów systemu jest m.in. fizyczny punkt pomiarowy, który określa się skrótem FPP. Czym on jest i jaką funkcję na co dzień pełni? Sprawdźmy.

fizyczny punkt pomiarowy

Czym jest fizyczny punkt pomiarowy?

Fizyczny punkt pomiarowy w systemie elektroenergetycznym to punkt, za pomocą którego definiuje się realne pomiary energii biernej i czynnej w danym kierunku. Dokonanie pomiarów możliwe jest dzięki specjalistycznym układom pomiarowo-rozliczeniowym. W systemie diagnozuje się fizyczne punkty pomiarowe podstawowe lub rezerwowe. Dla każdego punktu pomiarowego istnieje dedykowany bilans. Oznacza to, że dzięki niemu dla każdej godziny okresu rozliczeniowego można ustalić wartość zużytej energii elektrycznej. Bez tego byłoby to niemożliwe. Po określeniu tej wartości, jest ona przesyłana do urządzeń operatora systemu przesyłowego. Następnie przeliczane jest to na określone kwoty do zapłaty za eksploatację energii elektrycznej. Fizyczne punkty pomiarowe uwzględniane i określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji. Od nich zależy m.in. odpowiedni poziom jakości i niezawodności pomiarów energii elektrycznej w danym systemie. 

ulgi na robotyzację

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska a FPP

Informacje dotyczące fizycznego punktu pomiarowego zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. Dotyczy ono procesów zachodzących na rynku energii. Zgodnie z tym dokumentem prawnym FPP to obiekt pomiarowy o charakterze fizycznym. Na podstawie danych zbieranych w punkcie można określać wartość zużycia energii dla danego obiektu lub sieci. Co ciekawe, zgodnie z rozporządzeniem obiektem pomiarowym mogą być także wirtualne punkty. Zarówno te fizyczne, jak i wirtualne, mogą występować pojedynczo lub w grupach.

FPP jako miejsce dostarczania energii

Fizyczny punkt pomiarowy może być miejscem w sieci, do którego dostarcza się energię elektryczną. Wówczas będzie to punkt, w którym następuje przekazanie energii pomiędzy partnerami handlowymi, czyli typowy punkt graniczny. To w nim następują procesy dostawy i odbioru. 

Wyznaczanie wartości energii elektrycznej

Wyznaczanie rzeczywistej wartości przekazanej w punkcie energii elektrycznej może odbywać się na kilka sposobów. W tym celu przeprowadza się m.in. tradycyjne pomiary energii za pomocą dedykowanych urządzeń. Tego typu pomiary cechują się dużą dokładnością. Alternatywą może być obliczanie tych wskaźników na podstawie przygotowanych algorytmów wyznaczania ilości energii. 

Jeżeli mamy do czynienia z pośrednikami w obrocie energią, to miejsce fizycznych punktów często zastępują te wirtualne. Są umownymi punktami granicznymi, gdzie odbywa się przekazanie energii pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Wartość przesyłanej lub odbieranej w ten sposób energii elektrycznej określa się w umowach zawieranych pomiędzy stronami wymiany.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH – TO WARTO WIEDZIEĆ

 

Fizyczny punkt pomiarowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.