Archives

Jak wygląda eksploatacja stacji trafo?

Stacje trafo, zarówno ze stałą obługą jak i bez niej, wymagają przeglądów okresowych. Wymagania szczegółowe są zawarte w Dokumentacjach technicznych i Instrukcjach Ruchowych. Zalecane wymagania, dotyczące częstotliwości przeglądów: Raz na zmianę – Oględziny bez wyłączania napięcia w stacjach ze stałą

Jaki jest czas realizacji trafo?

Czas realizacji stacji transformatorowej jest ściśle związany z: zakresem projektu typem stacji lokalizacji obiektu Dla stacji słupowych czy kontenerowych można bezpiecznie przyjąć 1 rok czasu od momentu podpisania umowy do odebrania placu budowy.

Komu opłaca się budować stację transformatorową?

Odbiorcy energii, zużywający powyżej 20 MWh miesięcznie zdecydowanie powinni posiadać własną stację. Okres zwrotu z takiej inwestycji zawiera się między 2-5 lat. Potencjalne oszczędności można obliczyć za pomocą poniższego kalkulatora: KALKULATOR

Ile kosztuje stacja trafo?

Oszczędności, związane z budową własnej stacji trafo można samemu obliczyć tutaj: KALKULATOR Koszty, związane z budową stacji zależą od wielu czynników (m.in. dostępności sieci SN, projektu zagospodarowania przestrzeni, działek do uzgodnienia i inne) i można je oszacować dopiero po dokładnej