Metody numeryczne

Czym są metody numeryczne?

Metody numeryczne to dział matematyki stosowanej. Obejmuje on metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach, czyli działań arytmetycznych.

Ze względu na rozwój nowoczesnych metod numerycznych, ich stosowanie najczęściej nie wymaga już udziału kartek czy ołówka. Współczesna praca z tego rodzaju technikami opiera się na znajomości systemów komputerowych, w tym programowania. Wykorzystanie innowacyjnych systemów wraz z wiedzą wyniesioną z metod numerycznych jest jedną z podstaw pracy inżyniera w każdej branży.

Do czego wykorzystuje się metody numeryczne w inżynierii?

Metody numeryczne stosuje się współcześnie w niemal każdej branży – od fizyki, przez medycynę, po ekonomię. Pozwalają one na:

  • Analizowanie i symulowanie zaawansowanych i złożonych problemów z wielu różnych dziedzin
  • Wykonanie ściśle określonego algorytmu ze skończoną liczbą działań arytmetycznych oraz logicznych.
  • Opracowywanie nowych metod dla wcześniej nierozwiązanych problemów.

W bardziej naukowym podejściu metody numeryczne są wykorzystywane w momencie, gdy dany problem nie ma rozwiązania podanego w formie wzoru lub korzystanie z niego jest utrudnione ze względu na poziom komplikacji problemu. W warunkach akademickich z metodami numerycznymi najczęściej spotykamy się podczas całkowania, znajdowania miejsc zerowych wielomianów stopnia większego niż 2 czy rozwiązywania złożonych układów liniowych i równań różniczkowych.

Metody numeryczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.