Modernizacja maszyn – przepisy, prawo, zasady

Czym jest modernizacja maszyny produkcyjnej?

Czym różni się od modyfikacji?

Czym jest modernizacja maszyny produkcyjnej? Czym różni się od modyfikacji? Czy za każdym razem przy modernizacji należy wystawiać nową deklarację zgodności WE? Sprawdź, co mówią przepisy na temat tego typu prac…

Budowa maszyn

Czym jest modernizacja maszyn?

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Modernizacja maszyn produkcyjnych nie ma jednoznacznej definicji. W zależności od przypadku może ona obejmować między innymi wymianę elementów maszyn na nowocześniejsze, podniesienie walorów użytkowych danej linii produkcyjnej czy modyfikację sprzętów mającą na celu dopasowanie ich do nowo wprowadzonych norm. Zakres modernizacji maszyn zależy więc od potrzeb danego zakładu.

Modernizacja maszyn w prawie

CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Czym innym jest jednak prawna definicja modernizacji maszyn. Według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE  taki termin w ogóle jednak nie występuje, a w przypadku prowadzenia prac powszechnie rozumianych jako modernizacja należy posługiwać się terminem „modyfikacja”.

Sprawę komplikuje jednak Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE. Tam termin „modernizacja maszyn” występuje wielokrotnie w innych definicjach. Nie oznacza to jednak, że wszelkie czynności uznawane za modernizacyjne należy wykonywać w zgodzie z zapisami tej właśnie dyrektywy. Problem pojawia się bowiem wtedy, gdy maszyna została poddana tak istotnym przeróbkom, że w zasadzie może ona zostać uznana za zupełnie nową konstrukcję – w takim przypadku ponownie jesteśmy zmuszeni do skorzystania z zapisów Dyrektywy Maszynowej, przygotowanej do takich przypadków. Jak jednak ma się to do praktycznego podejścia?

Modernizacja maszyn a powstanie nowego produktu

Niestety, kryteria powstania nowego produktu nie zostały dokładnie określone w przepisach prawa. W większości przypadków, profesjonaliści z branży posługują się dwoma terminami, aby ułatwić sobie definiowanie swoich prac w obrębie przepisów prawa. Z tego powodu wyróżniają oni:

zdjęcie modernizacja
  • Modernizacje o ograniczonym zakresie prac. Obejmują proste wymiany, naprawy osłon, zmiany sygnalizacji, itp. W tym przypadku właściciel nie wykonuje obowiązków producenta, ale zapewnia, że dana maszyna spełnia wymagania dyrektywy 2009/104/WE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Modernizacje o dużym zakresie prac. Dotyczy ona takich czynności jak rozszerzenie zakresu funkcji, zwiększenie strefy niebezpiecznej czy istotne zmiany przeprowadzanych przez nią procesów. W tym przypadku właściciel staje się jednocześnie producentem zupełnie nowej maszyny i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Ciążą na nim również dodatkowe obowiązki wynikające z art. 5 ust. 1, takie jak sporządzenie instrukcji czy prowadzenie procesu ryzyka, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE. Wszystko przez jeden z podstawowych zapisów Dyrektywy Maszynowej, który zakłada, że „deklaracja zgodności z WE odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim była wprowadzona do obrotu”.

Innymi słowy, jeśli modernizacja maszyn została przeprowadzona w porozumieniu z producentem maszyny, oznakowanie CE przypisane do niej pierwotnie zachowuje ważność.

Modernizacja maszyn – i co potem?

WYMAGANIA PRAWNE

Samo ustalenie niezbędnych czynności do potwierdzenia lub zdobycia nowego oznakowania CE to jednak za mało, by spełnić wszystkie formalne wymagania związane z modernizacją istniejących maszyn lub wytworzeniem nowych. Użytkowanie maszyny reguluje bowiem dyrektywa 2009/104/WE, która definiuje obowiązki właściciela dotyczące czasu pracy maszyny. Są to między innymi:

  • Podejmowanie środków niezbędnych do utrzymywania maszyny zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w momencie jej pierwszego użycia – odpowiednia konserwacja i utrzymanie wymaganych poziomów bezpieczeństwa.
  • Zapewnianie bezpiecznych warunków użytkowania danej maszyny w celu zmniejszania ryzyka.
  • Udostępnianie szczegółowych informacji na temat warunków pracy projektowanej maszyny producentowi w celu zmniejszenia błędów projektowych i wprowadzania dalszych środków ochronnych.
Prawo Modernizacja Maszyn
Modernizacja maszyn – przepisy, prawo, zasady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *