Modernizacja obrotnicy hydraulicznej w wiodącym zakładzie Automotive

MODERNIZACJA OBROTNICY HYDRAULICZNEJ W WIODĄCYM ZAKŁADZIE AUTOMOTIVE

Gwarancja bezpieczeństwa pracowników to podstawa w każdym zakładzie, szczególnie produkcyjnym, w którym każda awaria maszyny przemysłowej może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu operatora.

Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa jest przede wszystkim kontrola parku maszynowego – pod kątem zgodności z normami bezpieczeństwa maszyn i narzędzi. 

MODERNIZACJA OBROTNICY W WIODĄCYM ZAKŁADZIE AUTOMOTIVE
Obrotnica hydrauliczna

OPIS PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SALWIS:

Projekt zakładał wymianę sterowania obrotnicy hydraulicznej, w celu dostosowania maszyny do minimalnych wymagań BHP zgodnych z dyrektywą maszynową 2009/104/WE.

Obrotnica nie spełniała minimalnych wymagań bezpieczeństwa, wymagała dokładnej  modernizacji na podstawie raportu oceny zgodności.  

Z rzucających się w oczy uchybień maszyna posiadała:

  • uszkodzoną rozdzielnicę elektryczną,
  • układ bezpieczeństwa – safety,
  • brak dokumentacji

Dodatkową kwestią było sterowanie napięciem 110VAC, niezgodnym z obecnymi, wewnętrznymi wymaganiami zakładu. 

Konieczna była wymiana uszkodzonej rozdzielnicy wraz ze sterowaniem na napięcie bezpieczne 24VDC.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Etap I - inwentaryzacja

W pierwszej kolejności należało zinwentaryzować urządzenie wraz z układem sterowania.

 Obrotnica nie posiadała dokumentacji elektrycznej, którą należało sporządzić podczas oględzin. Wymagało to szczególnej uwagi i dokładności, aby poznać dokładną funkcjonalność urządzenia i umożliwić sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Etap II - wymiana sterowania

Po sporządzeniu  schematu ogólnego sterowania możliwa była wymiana niezbędnych podzespołów na sterowanie napięciem 24VDC.

Dodatkowo maszyna wymagała wymiany dodatkowego pilota na nowy, który został wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa oraz odpowiednie oznaczenia. 

stare sterowanie obrotnicy hydraulicznej
Stare sterowanie obrotnicy

Etap III - automatyczna korekcja kolejności faz

Obrotnica jest elementem mobilnym. Może być wykorzystana wielu miejscach na hali produkcyjnej i podłączona do gniazd zasilania z niepewną kolejnością faz.

W celu eliminacji prawdopodobieństwa uszkodzenia pompy hydraulicznej, wynikającego z niepoprawnego kierunku pracy, zainstalowaliśmy system wykrywający kolejność faz,  przypadku nieprawidłowości przełączającego ich kolejność na urządzeniu. 

Podsumowanie:

Wprowadzona przez nas modernizacja, umożliwiła wprowadzenie urządzenia do bezpiecznej pracy na hali oraz wyeliminowała możliwość uszkodzenia wynikającego z zasilania z innych gniazd 3-fazowych. 

Sporządzona została dokumentacja powykonawcza jak również instrukcja operatora. 

nowa rozdzielnica obrotnicy hydraulicznej
Nowa rozdzielnica obrotnicy hydraulicznej

Korzyści porealizacyjne dla zakładu:

Zwiększenie bezpieczeństwa operatorów,

Aktualna dokumentacja techniczna urządzenia,

Wzrost wydajności zakładu produkcyjnego,

Automatyzacja produkcji SALWIS

Zapraszamy do poznania naszej oferty – Automatyzacja produkcji.

 Pomagamy w znajdowaniu optymalnych rozwiązań, opracowujemy projekty i wdrażamy powstałe koncepcje.

 

Pomożemy dobrać Twojej firmie optymalne rozwiązanie!

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje !

inż. Adrian Wywiał

Adrian-Wywial-Salwis
Modernizacja obrotnicy hydraulicznej w wiodącym zakładzie Automotive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.