Moduły systemu OptiMES do zarządzania produkcją

System zarządzania produkcją OptiMES posiada budowę modułową. Dobór właściwych jego elementów pozwala na uzyskanie oczekiwanej funkcjonalności. Przedstawiamy opis poszczególnych modułów, do czego służą i kiedy je stosować.

Moduły systemu zarządzania produkcją

Moduły systemu OptiMES do zarządzania produkcją

Moduły systemu OptiMES różnią się między sobą. Jednym z podstawowych ich elementów jest MES. MES to narzędzie, w którym zbierane są wszystkie informacje z produkcji oraz zintegrowanych systemów (np. ERP). Każda czynność czy informacja, która ma wpływ na jej przebieg, właśnie tam się znajduje. Dostawa surowców, usterka maszyny, zbyt wysoki stan magazynowy danego produktu czy nowe zamówienie, każda z tych sytuacji wpływa na decyzje kierownictwa produkcji. MES pozwala na odpowiednie zarządzanie produkcją w oparciu o dane z pozostałych modułów, dlatego stanowi podstawowy moduł systemu.

Kiedy wybrać moduł MES:

 • Bieżąca kontrola nad procesem produkcyjnym;
 • Wymiana informacji pomiędzy innymi działami firmy;
 • Usprawnienie pracy kadry kierowniczej;
 • Skrócenie czasu podejmowania kluczowych decyzji;
 • Większa dokładności planowania i prognoz;
 • Ograniczenie papierowego obiegu dokumentów;
 • Analiza wydajności produkcji.

APS – planowanie produkcji w modułach systemu OptiMES

Jednym z wyzwań, przed którym stają każdego dnia zakłady produkcyjne, a dokładniej ich kierownictwo to właściwe planowanie. Nie należy to do łatwych zadań, z uwagi na wiele składowych czynników oraz zdarzenia czysto losowe na które niejednokrotnie nie mamy wpływu. Moduły systemu OptiMES pozwalają jednak szybciej wykrywać niespodziewane zdarzenia dzięki kolejnemu ze swoich elementów.

Produkcja przebiega tak jak założyliśmy, aż do momentu wystąpienia nieplanowanego przestoju czy braku zasobów. W takiej sytuacji przydatny będzie właśnie moduł APS, gdzie przeplanujemy całość procesu produkcyjnego tak by przenieść prace z uszkodzonej maszyny. Stworzony plan będzie adekwatny do bieżącej sytuacji.

Kiedy wybrać moduł APS:

 • Potrzeba ograniczenia kosztów produkcji;
 • Optymalizacja procesów wytwarzania;
 • Produkcja na zamówienie;
 • Wieloetapowy proces technologiczny;
 • Duża gama produktów w ofercie;
 • Produkcja wymagająca przezbrojeń.

WMS – Moduł magazynowy

Kolejnym wyzywaniem, któremu sprostać mogą moduły systemu OptiMES jest zarządzanie przechowywanymi towarami czy zasobami. WMS to moduł koordynujący pracę magazynów. Zapewnia sprawną pracę dla działów logistyki i wprowadza ład organizacyjny w przechowywanych produktach czy surowcach. Kontrolowanie właściwego obrotu magazynowego oraz lokalizacja towarów realizowana jest poprzez identyfikacje kodów kreskowych lub innych oznaczeń graficznych. Moduł WMS porządkuje wewnętrzne procesy magazynowe oraz usprawnia łańcuch dostaw.

Kiedy wybrać moduł WMS:

 • Duża różnorodność towarów – trudna identyfikacja;
 • Poprawa kontroli stanów magazynowych;
 • Przyspieszenie łańcucha dostaw – sprawniejsza lokalizacja danego towaru;
 • Redukcja kosztów utrzymania magazynu;
 • Kompletacja zamówień do wysyłki.

RCP – Moduł rejestracji czasu pracy

Moduły systemuOptiMES mogą regulować nie tylko pracę maszyn, ale także ludzi. System ewidencji czasu pracy to zestaw narzędzie do zbierania informacji o czasie pracy pracowników. Odbywa odbywa się to poprzez rejestrację wejść i wyjść w określony obszar zakładu. Uzyskane dane stają się niezbędne dla działów kadrowych firmy. To także lepsza kontrola i bezpieczeństwo pracowników.

Kiedy wybrać moduł RCP:

 • Zwiększenie bezpieczeństwo pracowników;
 • Usprawnienie procesu wynagradzania pracowników;
 • Oszczędność czasu pracy osób z działów kadrowych;
 • Ograniczenie wejść osób z zewnątrz na teren firmy;
 • Bieżąca informacja o dostępnych zasobach kadrowych.

CRM – Moduł obsługi klienta

CRM w obszarze systemu zarządzania produkcją pozwala na informacje o klientach i realizowanych dla nich zamówień. W celu lepszej identyfikacji zamówień system pozwoli na wgląd w bazę klientów całej firmy. Uzyskujemy możliwość na ustawienie priorytetów czy bezpośredni kontakt działu produkcyjnego z klientem. Ponadto system umożliwi generowanie raportów produkcyjnych wybranego klienta.

Kiedy wybrać moduł CRM:

 • Wgląd do bazy klientów na produkcji;
 • Nadawanie priorytetów dla wybranych klientów;
 • Bezpośredni kontakt z klientem przez pracowników produkcji;
 • Informacja o tym dla kogo realizowane jest dane zamówienie;
 • Sprawniejszy przepływ informacji w firmie – większa elastyczność produkcji.

Podsumowanie

Uzyskanie oczekiwanej funkcjonalności systemu zależy w dużej mierze od doboru odpowiednich modułów. Niejednokrotnie nie ma potrzeby wybierać niektórych jeśli nie będą miały zastosowania ze względu na charakter firmy. Określenie właściwych potrzeb wymaga dokładnej znajomości procesu produkcji i specyfiki firmy, dlatego najczęściej to kierownictwo działu produkcyjnego najlepiej wie co wymaga poprawy. Warto zaznaczyć, że oferowany przez nas system poza wspomnianymi modułami posiada możliwość dobudowania dodatkowych funkcjonalności w zależności od wymagań klienta.

Zainteresował Cię temat i chciałbyś poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

+48 510 393 706

Poznaj więcej informacji dotyczących systemów produkcyjnych:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Moduły systemu OptiMES do zarządzania produkcją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *