Monitoring mediów produkcyjnych

Wdrożenie systemu monitoringu mediów produkcyjnych

Monitoring mediów produkcyjnych będzie ogromną korzyścią dla Twojego zakładu. Oferujemy opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu mediów produkcyjnych, który pozwala generować oszczędności oraz podnosi efektywność produkcji w bardzo szerokim zakresie.

Monitoring mediów produkcyjnych - jak to robimy?

Zużycie wody, prądu, energii cieplnej czy gazu jest jednym z podstawowych czynników zwiększających koszty prowadzenia działalności produkcyjnej. Mimo to wciąż wiele zakładów nie przygląda się z bliska generowanym przez to wydatkom. Nasz monitoring mediów produkcyjnych powstał, by to umożliwić i pomóc fabrykom i firmom zajmującym się produkcją ciągłe kontrolowanie zużycia i wyszukiwanie obszarów, na których można zaoszczędzić.

Nasze wdrożenie monitoringu mediów produkcyjnych rozpoczyna się od szczegółowej analizy danego przypadku. Podczas jej przeprowadzania bierzemy pod uwagę miesięczne opłaty, liczbę maszyn i pracowników, a także inne czynniki specyficzne dla branży. Następnie przygotowujemy indywidualną propozycję przygotowania monitoringu mediów produkcyjnych wraz ze szczegółowym kosztorysem i oczekiwanymi oszczędnościami wynikającymi z inwestycji. Uwzględniamy przy tym specyfikę danej branży i wykorzystywanych przez nią linii produkcyjnych. W dalszej kolejności wdrażamy nasze rozwiązanie i obserwujemy wynikające z niego oszczędności. Przez cały czas prac oferujemy profesjonalne doradztwo, które pozwoli nam znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojego zakładu.

Monitoring mediów produkcyjnych

Monitoring mediów produkcyjnych to:

W pierwszym etapie:

 • Rzeczywisty odczyt poboru mediów dla poszczególnych gniazd produkcyjnych, zakładów o różnej lokalizacji,
 • Jedna platforma do monitoringu mediów produkcyjnych: energia elektryczna, woda technologiczna, ścieki, gaz itd.,
 • Alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych poborów i wyłączanie odbiorników w miarę możliwości,
 • Zdalny dostęp do danych i parametrów produkcji

W następnym etapie:Monitoring mediów produkcyjnych

 • Optymalizacja mocy umownej, weryfikacja doboru taryfy i naliczanych kar umownych,
 • Wykrywanie awarii maszyn,
 • Analiza danych bieżących i historycznych za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego. Możliwość porównania różnych procesów dla poszczególnych dni, miesięcy,
 • Racjonalizacja zużycia mediów przez zmianę ludzkich zachowań np. przesunięcie przerwy pracowniczej, gaszenie świateł w pomieszczeniach nieużywanych, sygnalizacja otwartych drzwi do chłodni,
 • Racjonalizacja zużycia mediów przez rozwiązania inwestycyjne np. usprawnianie bądź eliminacja najbardziej energochłonnych procesów,
 • Wyznaczenie współczynników energochłonności dzięki ciągłemu monitoringowi mediów produkcyjnych,
 • Obliczenie kosztu jednostkowego produktu

Bezpieczeństwo i skalowalność inwestycji. Budowanie systemu można zacząć od najbardziej energochłonnych procesów, tak by wypróbować jego możliwości i nie generować wysokich nakładów. W następnych etapach można dokładać kolejne funkcjonalności bez obaw o przeprojektowywanie systemu.

Przedsiębiorcy, wdrażający w zakładzie kompleksowy system monitoringu mediów produkcyjnych są zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia obowiązkowego Audytu Energetycznego

Monitorowanie zużycia mediów to sposób ograniczenia kosztów produkcji co wpływa na zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, gwarantując konkurencyjność rynkową i wysoki prestiż firmy.

 

Monitoring mediów produkcyjnych - dla kogo?

 • Firmy z branży produkcyjnej, przetwórczej pragnące obniżyć koszty produkcji poprzez usprawnianie procesów,
 • Firmy korzystające lub mające w planach używanie odnawialnych źródeł energii do zasilania zakładu,
 • Firmy starające się o ISO 50001,
 • Firmy starające się pozyskać białe certyfikaty na poczet inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej

Dlaczego warto wdrożyć monitoring mediów produkcyjnych w firmie?

Monitoring mediów produkcyjnych to przede wszystkim ogromne oszczędności. Może on obejmować wszystkie możliwe media (np. prąd, gaz, wodę, ogrzewanie, itp.), dzięki czemu na bieżąco możesz zarządzać ich zużyciem i szukać oszczędności. Pozwoli on także niwelować drobne, ale liczne wydatki, np. związane z wykorzystaniem mediów przez zmianę ludzkich zachowań. Monitoring mediów produkcyjnych to także doskonałe narzędzie do optymalizacji procesów produkcyjnych i ich ciągłej kontroli.

Co więcej, monitoring mediów produkcyjnych pozwala na wykrywanie pojawiających się problemów i ich eliminację. Umożliwia on szybkie wykrycie awarii maszyn i ich naprawę, zmniejszając liczbę przestojów w procesie produkcyjnym. Dzięki temu przekłada się on na większą terminowość wykonywanych zleceń i większe zyski.

Jak wygląda proces wdrożenia systemu monitoringu mediów Produkcyjnych?

Współpraca Salwis

 • Dokładna analiza rachunków za media, poznanie procesu produkcji,
 • Określenie energochłonnych, stratnych procesów,
 • Opracowanie koncepcji systemu dostosowanego indywidualnie do typu produkcji,
 • Wdrażanie systemu i przeszkolenie obsługi,
 • Procesu doskonalenia i nadzoru w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści

Szukasz pomocy w dobraniu odpowiedniego systemu?

Umów się na bezpłatne konsultacje! 

Chcesz więcej?

Zapoznaj się z artykułami w naszej bazie wiedzy:

http://salwis.pl/monitoring-mediow-produkcyjnych-co-to-takiego/