Opłaty za energię bierną – komu i dlaczego ?

Zdecydowana większość odbiorników, które posiadamy w domach czy firmach pobiera energię czynną oraz bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną, bierna natomiast jest niezbędna do funkcjonowania urządzeń. Istotnym faktem jest, że nie ma możliwości poboru energii czynnej bez energii biernej. Wielkość poboru regulowana jest umową oraz przepisami. W przypadku poboru ponadumownego naliczane są dodatkowe opłaty.

pieniądze zdjęcie

Co oznacza „ponadumowny pobór energii biernej”?

Zgodnie z rozporządzeniem § 45.1 ponadumowny pobór energii biernej określamy jako:

„(…) ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą:
1) współczynnikowi mocy tg φ wyższemu od umownego współczynnika tg φ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tg φ0 lub
2) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub
3) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i braku takiego poboru”.

Wyjaśnienie:

Współczynnik tg φ oznacza stosunek energii biernej do energii czynnej pobieranej przez użytkownika. Wg. przepisów jego wartość wynosi 0,4. Innymi słowy zużyta energia bierna może być maksymalnie równa 40% zużytej energii czynnej.

W przypadku gdy tg φ jest większy niż 0,4 mamy do czynienia z tzw. niedokompensowaniem. Przyczynia się do tego liczba odbiorników o charakterze indukcyjnym. Im więcej urządzeń takich jak: lampy jarzeniowe, silniki asynchroniczne, wtryskarki, piece indukcyjne, generatory prądotwórcze etc. tym pobór energii biernej indukcyjnej jest większy. Skutkami niedokompensowania są:

  • wyższe straty energii w transformatorach, liniach przesyłowych i instalacjach odbiorczych
  • zwiększone spadki napięć
  • pogorszenie przepustowości linii, a więc konieczność stosowania większych przekrojów kabli
  • konieczność instalowania odbiorników o zwiększonych parametrach znamionowych oraz dopuszczalnych prądach zwarciowych

W przypadku gdy tg φ wynosi poniżej 0 mamy do czynienia z przekompensowaniem. Za powyższe zjawisko odpowiedzialna jest obecność odbiorników pojemnościowych, takich jak: rozległa sieć kablowa, przewymiarowana lub uszkodzona bateria kondensatorów, zasilacze UPS, lampy LED etc. Skutkami przekompensowania są:

  • zaburzenie rozpływu mocy w sieci dystrybucyjnej

Kto za to płaci?

Według rozporządzenia § 45.2:

„Rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej są odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci w uzasadnionych przypadkach także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub umowie
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej”.

W praktyce są to odbiorcy biznesowi, posiadający taryfy A, B, C. Klienci indywidualni, posiadający taryfę G również mogą mieć naliczane opłaty za energię bierną w uzasadnionych przypadkach. Nie jest to niestety jednoznacznie określone w przepisach. Użytkownicy, którzy zdecydują się na montaż odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, wiatraki) czy zmianę dostawcy energii są zobowiązani do wymiany dotychczasowego licznika i automatycznie w najbliższej fakturze są naliczane opłaty z tytułu użytkowania energii biernej.

Co zrobić aby zredukować opłaty?

  • przede wszystkim przeanalizować rachunek za energię, ponieważ sami możemy podjąć działania, które będą miały wpływ na zmniejszenie kosztów.
  • przeprowadzić audyt energetyczny, który da nam informacje dotyczące charakteru poboru mocy i czasowych profili obciąeń.
  • dobrać odpowiedni system do kompensacji mocy biernej

Inżynierowie firmy Salwis służą radą w każdym z tych tematów. Pomagamy zarówno w obrębie doradztwa jak i przeprowadzenia audytu energetycznego, zwieńczonego raportem z dokładnym opisem przypadku i proponowanymi rozwiązaniami. Posiadamy niezbędne doświadczenie w projektowaniu systemów kompensacji.

Ile to kosztuje?

Zużytą energię należy pomnożyć przez opłatę jednostkową, ustalaną odrębnie przez każdego dystrybutora (np. Tauron 0,49074 zł) i doliczyć podatek VAT (23%)

  • Opłacalność stosowania kompensacji zaczyna się od około 300zł/miesięcznie.
  • Czas zwrotu z inwestycji to ok. 3-15 miesięcy. Czym większe płacimy kary tym szybciej zwróci się nam koszt kompensacji.

*Poznaj naszą ofertę elektroenergetyki, Salwis.pl, salwis.pl/elektroenergetyka/
*Pomiary elektryczne i termowizyjne, Salwis.pl, salwis.pl/pomiary-elektryczne/

Opłaty za energię bierną – komu i dlaczego ?

2 thoughts on “Opłaty za energię bierną – komu i dlaczego ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *