Telemechanika do instalacji fotowoltaicznej mocy 300kWp – Realizacja

Telemechanika to dziedzina zajmująca się zdalnym nadzorem i sterowaniem systemami technicznymi. W przypadku farm fotowoltaicznych, telemechanika może odgrywać ważną rolę w monitorowaniu wydajności i stanu paneli fotowoltaicznych, a także w sterowaniu pracą całego systemu.

Dzięki telemechanice, właściciele farm fotowoltaicznych mogą zdalnie kontrolować, jak wiele energii jest produkowane, jakie są poziomy naładowania baterii oraz jakie są poziomy zużycia energii. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, system telemechaniki może automatycznie podjąć działania mające na celu przywrócenie poprawnego działania farmy fotowoltaicznej.

Telemechanika może również pomóc w optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej, poprzez dostosowywanie pracy farmy fotowoltaicznej do bieżących potrzeb i wymagań. Na przykład, w przypadku wystąpienia chwilowego zapotrzebowania na energię, system telemechaniki może automatycznie zwiększyć produkcję energii z farmy fotowoltaicznej, co pozwala na zmniejszenie korzystania z energii z sieci elektrycznej.

W ten sposób telemechanika może przyczynić się do zwiększenia wydajności i efektywności farm fotowoltaicznych, a także do oszczędności czasu i kosztów związanych z nadzorem i kontrolą nad pracą systemu.

Rozdzielnica-telemechaniki-salwis-2

CEL PROJEKTU

Wyprowadzenie mocy z instalacji fotowoltaicznej o mocy 300kWp. Pomiary i sterowanie automatyką zabezpieczeniową instalacji oraz przesyłanie danych do Scady Dystrybutora energii (Tauron Dystrybucja).

ZAKRES PROJEKTU

 • montaż elektroenegetycznej automatyki zabezpieczeniowej
  (EAZ) do instalacji fotowoltaicznej przy rozdzielni RGPV3 wraz z komunikacją
  Tetra

 • montaż EAZ do instalacji fotowoltaicznej przy rozdzielni
  RGPV4
 • montaż EAZ do instalacji fotowoltaicznej w rozdzielni SN stacji trafo wraz z budową magistrali komunikacyjnej z urządzeniami w rozdzielni nN
 • zabudowa pola rozdzielnicy nN hali 3 oraz 4 w celu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez zabudowę wyłącznika przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego
 • pośredniego w rozdzielnicy sekcji SN poprzez demontaż przekładników prądowych i napięciowych SN oraz zabudowa w ich miejsce kompletu przekładników prądowych i napięciowych o dobranej przekładni po stronie zasilania podstawowego

OPIS PROJEKTU

Współpracując z jednym z naszych klientów, mieliśmy okazję zrealizować projekt telemechaniki wraz z automatyką zabezpieczeniową dla ich farmy fotowoltaicznej. Celem projektu było zapewnienie zdalnego nadzoru i sterowania nad pracą całego systemu oraz zabezpieczenie go przed awariami i nieprawidłowościami.

W pierwszym kroku, nasz zespół inżynierów dokonał szczegółowej analizy potrzeb i wymagań klienta, aby dopasować projekt do ich konkretnych potrzeb. Na tej podstawie opracowaliśmy projekt wykonawczy, który uwzględniał wszystkie aspekty zdalnego nadzoru i sterowania nad farmą fotowoltaiczną.

W ramach projektu telemechaniki, zainstalowaliśmy system nadzoru i monitoringu, który umożliwia zdalne kontrolowanie wydajności całego systemu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub awarii, system automatycznie informuje personel o zdarzeniu, dzięki czemu możliwe jest szybkie podjęcie działań naprawczych.

W ramach automatyki zabezpieczeniowej zaimplementowaliśmy sterowniki IZAZ, skomunikowane ze sobą po protokole Goose. Dwa z nich sterują wyłącznikami nN Q1PV oraz Q2PV (Eaton NZM3). Trzeci zbiera dane z rozdzielni SN i pełni rolę Mastera. Do komunikacji ze Scadą Windex użyto modułu komunikacyjnego Mikroniki MSG-701 z radiem Motorola MTM54500. Dzięki temu, w przypadku awarii, system automatycznie wyłącza poszczególne sekcje lub cały system, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Kluczowym elementem projektu było również dostosowanie pracy farmy fotowoltaicznej do bieżących potrzeb i wymagań, co pozwoliło na optymalizację wykorzystania energii elektrycznej. Dzięki temu, klient mógł zaoszczędzić czas i koszty związane z nadzorem i kontrolą nad pracą systemu.

W ramach projektu dostarczyliśmy również klientowi narzędzia umożliwiające monitorowanie pracy farmy fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym, co umożliwia bieżącą optymalizację pracy systemu.

W efekcie zrealizowanego projektu, nasz klient uzyskał zdalny i bezpieczny nadzór nad pracą swojej farmy fotowoltaicznej, co pozwoliło na zwiększenie wydajności i efektywności systemu oraz zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z jego kontrolą i obsługą.

Telemechanika do instalacji fotowoltaicznej mocy 300kWp – Realizacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *