Raport energetyczny przedsiębiorstwa

Raport Energetyczny przedsiębiorstwa

Sporządzamy Raporty Energetyczne przedsiębiorstw, przedstawiające obraz sytuacji energetycznej firmy oraz możliwości jej optymalizacji pod względem technicznym i ekonomicznym

 

Zakres:

  • Interpretacja wyników pomiarów,
  • Opis zdjęć termowizyjnych,
  • Analiza faktur za prąd,
  • Plan oszczędności

Korzyści z wykonania raportu

  • Wskazanie miejsc, generujących straty,
  • Określenie sposobów oszczędności
  • Przygotowanie planu inwestycji