Raport zużycia energii elektrycznej

Jakość powietrza się zmienia w zależności od pory roku, pogody, użytkujemy go cały czas. W sezonie grzewczym pojawia się kwestia smogu w miastach i nasz organizm ma problemy z niższą jakością powietrza.

Podobnie rzecz ma się przy prądzie elektrycznym. Nasze urządzenia pobierają prąd, jednak skąd mamy pewność jakiej jest on jakości. Dlatego dzisiaj odpowiemy dlaczego warto wykonać Raport Zużycia Energii (RZE) w zakładzie.

Jakie są objawy niskiej jakości energii elektrycznej w zakładzie?

 • Szybsze zużywanie się żarówek, świetlówek
 • Przyspieszone starzenie się silników
 • Migające ekrany monitorów
 • Częstsze wymiany baterii kondensatorów
 • Szybsze zużywanie się kabli, a w szczególności przewodu zerowego

Czego nie widzimy w sieci elektrycznej?

Wielu parametrów, określających jakość energii elektrycznej. Podłączając prosty miernik do gniazdka możemy określić jakie mamy napięcie, jednak jest to bardzo skąpa wiedza do określenia czy jakość energii elektrycznej jest dostatecznie dobra.

Do określenia jakości energii elektrycznej należy zmierzyć i przeanalizować:

 1. Napięcie: wartości średnie, chwilowe, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi
 2. Prąd: wartości średnie, chwilowe, możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi
 3. Moc: czynna, bierna, pozorna, odkształcenia, symetryczne obciążenie faz.
 4. Współczynnik mocy: tg φ, cos φ,
 5. Współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu i napięcia – THDi, THDu;
 6. Harmoniczne w napięciu i prądzie do 40-go rzędu
 7. Współczynnik szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU)
 8. Współczynnik migotania światła
 9. Częstotliwość w zakresie: 40Hz-70Hz

Raport jakości i zużycia energii elektrycznej

Rys. Przykładowy chwilowy pomiar mocy czynnej (zielony) i pozornej (ciemny żółty) zakładu

Co powinien obejmować raport zużycia energii

Pełen raport powinien zawierać pomiary energetyczne przyłącza lub danej rozdzielnicy, urządzenia. Powinny być w nim przedstawione powyższe parametry jakości energii elektrycznej jak również:

 • opis zakładu, pracujące maszyny oraz godzinowy profil pracy zakładu
 • opis wykonywanych pomiarów elektrycznych
 • wnioski i propozycje modernizacji instalacji jeżeli będą potrzebne

Pomiar energetyczny powinien zostać wykonany przez uprawnionego elektryka posiadającego doświadczenie w zakresie pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Raport zużycia energii elektrycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.