Stacja Transformatorowa – Barwałd Górny, Zakład Meblarski

Zakład Meblarski, Barwałd Górny – Budowa Stacji Transformatorowej 250kVA

Opis projektu realizowanego przez zespół Salwis:

Zakład borykał się z wysokimi kosztami za energię elektryczną na taryfie C21, miesięczne zużycie energii było na poziomie 30 MWh. Głównym  celem oraz oczekiwaniem klienta było obniżenie  kosztów energii elektrycznej.

 Podłączenia do sieci 15kV było niemożliwe. 

Etapy realizacji:

Etap I – prace projektowe:

 Na początku najważniejszym elementem każdej realizacji jest uzyskanie pozwolenia na jakiekolwiek prace, w tym przypadku czekaliśmy na decyzje w sprawie:

  •  Budowy linii kablowej SN i nN wraz ze stacją transformatorową 400 kVA
  •  Budowy linii kablowej przewiertem pod drogą krajową DK 52
  • Przewiertu pod rzeką Kleczanka linią kablową 15 kV

Etap II – prace budowlane:

Realizacja została rozpoczęta od budowy stacji transformatorowej (250kVA 15/0,4 kVA)wraz z pośrednim układem pomiarowym.

Następnie  przystąpiliśmy do budowy linii kablowych (SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×70/25mm2) oraz (nN typu 4x YAKXS 1x240mm2). To działanie wiązało się bezpośrednio z przebudową złącza kablowego głównego przyłącza zakładu produkcyjnego.

W końcu nastąpił proces przepięcia zakładu produkcyjnego na nowe zasilanie oraz likwidacja liczników po taryfie C21.

Etap III – uruchomienie i eksploatacja:

Wraz z klientem przeprowadziliśmy  negocjacje dotyczące  stawek umowy energii elektrycznej. 

Wszelkie formalności odnośnie uruchomienia stacji zostały dokładnie omówione wraz z Tauron Dystrybucja S.A. 

Służba eksploatacyjna dla klienta przebiegła zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej.

 

Podsumowanie:

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane.

Warto wspomnieć, że dzięki dokonaniu realizacji istnieje  możliwość przyszłościowej rozbudowy zakładu.

 

Korzyści porealizacyjne:

 Wartość nieruchomości zwiększyła się na obszarze produkcyjnym

Moc przyłączeniowa została powiększona do 250 kVA 

Przejście na taryfę energetyczną B23 z C11 znacząco obniżyło koszty za dystrybucję energii ok. 35 tyś zł rocznie.

Nastąpiła mniejsza ilość wyłączeń i pewniejsze zasilanie po stronie SN 15 kV

 

Galeria z realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Stacja Transformatorowa – Barwałd Górny, Zakład Meblarski