APW-TECH, Krzęcin – Automatyzacja prasy hydraulicznej BLM AST

APW-TECH, Krzęcin – Automatyzacja prasy hydraulicznej BLM AST

Wytłaczarka hydrauliczna BLM AST

Informacje o zakładzie:

APW-TECH jest producentem wszelkiego rodzaju elementów oraz konstrukcji giętych oraz spawanych z profili, rur oraz kształtowników metalowych. Ich zaplecze technologiczne i maszynowe oraz wykwalifikowana kadra umożliwiają zrealizowanie praktycznie każdego zadania zapewniając kompleksową obsługę od fazy projektu, po wykonanie.

Informacje o projekcie:

Naszym zadaniem była automatyzacja pracy formierki hydraulicznej BLM AST 102. Maszyna przy zakupie przez obecnego właściciela wyposażona była jedynie w sterowanie ręczne. Wszystkie ruchy wykonywane przez maszynę musiały być kontrolowane przez operatora, wciskającego odpowiednie przyciski. Podczas audytu zauważyliśmy ewidentną ingerencję w układ sterowania przez osoby trzecie. Zainstalowana szafa sterownicza była w złym stanie. Konieczna była wymiana całego osprzętu elektronicznego oraz stworzenie systemu sterowania od zera. W całość projektu dołączona została również wymiana popękanego, stwardniałego od oleju hydraulicznego okablowania.

Wyzwania i cele projektu:

 • automatyzacja cyklu pracy maszyny,
 • wymiana układu sterowania,
 • wymiana okablowania,
 • podniesienie wydajności produkcji,
 • podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy operatora.

Realizacja projektu:

 • stworzenie koncepcji sterowania na podstawie dokumentacji maszyny,
 • stworzenie projektu elektrycznego instalacji,
 • programowanie sterownika PLC,
 • prefabrykacja szafy sterowniczej,
 • instalacja urządzeń na obiekcie,
 • uruchomienie oraz testy.

Korzyści porealizacyjne:

Wzrost wydajności produkcyjnej – skrócenie cyklu pracy

Oszczędność pracy ręcznej operatorów,

Wzrost bezpieczeństwa pracy operatorów.

Dzięki naszej modernizacji wytłaczarka zyskała nową jakość. Umożliwiliśmy zrealizowanie samoczynnego cyklu wykorzystującego oba narzędzia maszyny. Dodatkowo zwiększone zostało bezpieczeństwo operatora, poprzez wyeliminowanie ingerencji pracownika w cykl roboczy. Warto również wspomnieć o umożliwieniu rozbudowy maszyny o obrotowe narzędzia frezarskie.

Galeria z realizacji

Układ sterowania przed modernizacją

Układ sterowania po modernizacji

Stary panel sterowania formierki

Nowy panel sterowania formierki

Wyspa elektrozworów hydraulicznych formierki

Wyspa zaworów hydrauliczych po modernizacji

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis: