Stacja Transformatorowa – Beskidzka Fabryka Mebli Befame

Beskidzka Fabryka Mebli Befame, Pisarzowice – Budowa Stacji Transformatorowej 630kVA

 

 

Wyzwania:

 • Zakład borykał się z wysokimi kosztami za energię elektryczną na taryfie C21.
 • Miesięczne zużycie energii na poziomie 25 MWh.
 • Brak możliwości podłączenia do sieci 15kV.
 • Sieć 15kV znajdowała się za drogą i działką gminną.

Prace projektowe:

 • Pozwolenie na Budowę linii kablowej SN i nN wraz ze stacją transformatorową słupową 630 kVA z wyłącznikiem przeciwpożarowym i rozdzielnicą główną na hali produkcyjnej.
 • Uzyskane pozwolenie na przejście przez działkę gminą i działke drogową – ul. Cmentarna
 • Projekt wykonawczy podpięcia stacji transformatorowej do sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Prace budowlane:

 • Budowa stacji transformatorowej 630kVA, 15/0,4 kVA wraz z pośrednim układem pomiarowym.
 • Budowa linii kablowej SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×70/25mm2
 • Budowa linii kablowej nN typu 2x4x YAKXS 1x240mm2
 • Budowa trasy koryt kablowych w hali produkcyjnej
 • Budowa rozdzielnicy głównej w hali produkcyjnej

Uruchomienie i eksploatacja:

 • Pomiary powykonawcze i protokoły z pomiarów.
 • Negocjowanie dla klienta stawek umowy o energię elektryczną
 • Uzgodnienie wszelkich formalności z Tauron Dystrybucja S.A. odnośnie uruchomienia stacji
 • Służba eksploatacyjna dla klienta zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej

Korzyści dla Inwestora:

Zwiększona moc przyłączeniowa do 630 kVA – możliwość rozbudowy parku maszynowego.

Przejście na taryfę energetyczną B23 z C11 co znacząco zmniejszyło koszty za dystrybucję energii ok. 50 tyś rocznie.

Mniejsza ilość wyłączeń i pewniejsze zasilanie po stronie SN 15 kV

Zwiększenie wartości nieruchomości na obszarze produkcyjnym

 

Galeria z realizacji

Stacja transformatorowa 630 kVA z pośrednim układem pomiarowym

Opis realizacji i zadowolony Inwestor

Montaż uziemienia otokowego

Montaż wyłącznika mocy i ppoż

Koryta kablowe BAKS

Montaż rozdzielnicy głównej RG

Protokoły pomiarowe

Montaż głowic kablowych SN

Gwarancja 36 miesięcy i opieka eksploatacyjna