Stacja Transformatorowa – Barwałd Górny, Zakład Meblarski

Zakład Meblarski, Barwałd Górny – Budowa Stacji Transformatorowej 250kVA

 

Wyzwania:

 • Zakład borykał się z wysokimi kosztami za energię elektryczną na taryfie C21.
 • Miesięczne zużycie energii na poziomie 30 MWh.
 • Brak możliwości podłączenia do sieci 15kV.

Prace projektowe:

 • Pozwolenie na Budowę linii kablowej SN i nN wraz ze stacją transformatorową 400 kVA
 • Pozwolenia na Budowę linii kablowej przerwiertem pod drogą krajową DK 52
 • Pozwolenie Wodnoprawne na przewiert pod rzeką Kleczanka linią kablową 15 kV
 • Projekt wykonawczy podpięcia stacji transformatorowej do sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Prace budowlane:

 • Budowa stacji transformatorowej 250kVA 15/0,4 kVA wraz z pośrednim układem pomiarowym
 • Budowa linii kablowej SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×70/25mm2
 • Budowa linii kablowej nN typu 4x YAKXS 1x240mm2
 • Przebudowa złącza kablowego głównego przyłącza zakładu produkcyjnego
 • Przepięcie zakładu produkcyjnego na nowe zasilanie i likwidacja liczników po taryfie C21

Uruchomienie i eksploatacja:

 • Negocjowanie dla klienta stawek umowy o energię elektryczną
 • Uzgodnienie wszelkich formalności z Tauron Dystrybucja S.A. odnośnie uruchomienia stacji
 • Służba eksploatacyjna dla klienta zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej

 

Korzyści dla Inwestora

Zwiększona moc przyłączeniowa do 250 kVA z możliwością przyszłościowej rozbudowy do 400 kVA

Przejście na taryfę energetyczną B23 z C11 co znacząco zmniejszyło koszty za dystrybucję energii ok. 35 tyś zł rocznie.

Mniejsza ilość wyłączeń i pewniejsze zasilanie po stronie SN 15 kV

Zwiększenie wartości nieruchomości na obszarze produkcyjnym

Galeria z realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis: