Stacja Transformatorowa 1600 kVA

Budowa stacji transformatorowej 1600 kVA - Zakład produkcyjny 3M, Skomielna Biała

Posadowienie stacji transformatorowej w Skomielna Białej

Opis projektu realizowanego przez zespół Salwis:

Zakład produkcyjny już wcześniej posiadał własną stację transformatorową słupową o mocy 630kVA. Lecz nie była to wystarczająca moc dla zakładu funkcjonującego  24 godziny na dobę. Główny transformator był ciągle przegrzewany. Zakład był w trakcie rozbudowy swojej linii produkcyjnej, która wymagała znacznie większej mocy.  Dłuższe wyłączenia wymagały pracy agregatów prądotwórczych.

Naszym celem było zwiększenie mocy zakładu przez budowę stacji transformatorowej o mocy 1600 kVA.

Z uwagi na brak miejsca na terenie Inwestora dotychczasowa stacja słupowa musiała zostać zdemontowana. Sprawę utrudniała bliska obecność czynnej linki 15 kV. 

Etap I – prace budowlane:

Po otrzymaniu projektu budowlanego przystąpiliśmy do budowy stacji transformatorowej kontenerowej 1600kVA 15/0,4 kVA wraz z pośrednim układem pomiarowym oraz suchym transformatorem w izolacji żywicznej.

Następnie nastąpiła budowa linii kablowej SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×120/50mm2.

Naszym zadaniem było również podciągnięcie linii kablowej 2x4xYKXS 1×240 mm2 do rozdzielnicy w budynku hali produkcyjnej.

Etap II – przygotowanie do przełączenia zasilania:

Z uwagi na brak możliwości przerwy w produkcji nowe zasilane wymagało uzgodnienia przerwy w produkcji.

Służby  utrzymania ruchu zakładu  wstrzymały produkcję na czas 40h.

W tym czasie wszystkie niezbędne urządzenia zasilane były z dostarczonych agregatów prądotwórczych. 

Prace z Tauron Dystrybucja prowadzone były na podstawie harmonogramu wyłączeń i przełączeń zasilania. 

Etap III – Demontaż starej stacji słupowej:

Dotychczasowa stacja transformatorowa o mocy 630 kVA została zdemontowana przy pomocy dźwigu.  Ze względu na bliską obecność linii napowietrznej 15 kV demontaż stacji słupowej wymagał wstrzymania pracy linii produkcyjnej. Na czas rozbiórki stacji do zasilania produkcji użyto agregatów prądotwórczych. 

Etap IV – Uruchomienie i eksploatacja  nowej stacji transformatorowej:

Gdy wszystkie prace zostały wykonane przeprowadziliśmy dokładne pomiary powykonawcze i sporządziliśmy protokoły z pomiarów.

Wszelkie formalności odnośnie uruchomienia stacji zostały dokładnie ustalone ze służbami Tauron Dystrybucja S.A. 

Podsumowanie:

Cel został osiągnięty – zakład posiada znacznie większą moc przyłączeniowa. Wszystkie prace budowlane trafostacji przebiegły zgodnie z planem.

Demontaż starej stacji słupowej pozwolił zagospodarować miejsce pod agregat prądotwórczy do zasilania rezerwowego. 

Nasza usługa pozwoliła na dalszy rozwój zakładu:

Istniejąca stacja trafo pozwala na montaż dodatkowych baterii kompensacji mocy bierniej oraz przyszłościowe podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy >50 kVA.

Zwiększona moc przyłączeniową umożliwia również rozbudowę zakładu o kolejne maszyny przemysłowe.

Korzyści porealizacyjne:

Moc przyłączeniowa zakładu została zwiększona do 1600 kVA!

Ścisła współpraca ze służbami utrzymania ruchu zakładu i służbami Tauron Dystrybucja pozwoliła zminimalizować przerwy w produkcji zakładu.

Zagospodarowanie nowego miejsca pod rezerwowy agregat prądotwórczy.

W przyszłości opłata mocowa może zostać jeszcze bardziej obniżona, dzięki zamontowaniu  paneli fotowoltaicznych.

Wspomaganie agregatami prądotwórczymi zostało ograniczone do minimum.

Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu – eliminacja przegrzewania transformatora.

Zobacz galerię z realizacji!

Stacja Transformatorowa 1600 kVA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *