Stacja Transformatorowa – SIP Krosno, Krosno

Krosno, Spółdzielnia SIP ZPCh – Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej 630kVA

Opis projektu realizowanego przez zespół Salwis:

Zakład borykał się z wysokimi kosztami za energię elektryczną na taryfie C21 –  miesięczne zużycie  energii elektrycznej znajdowało się na poziomie 50 MWh. 

Bezpośrednie podłączenie do sieci 15kV, znajdującej się na działce Inwestora było niemożliwe. Z uwagi na utwardzony wjazd prowadzący do zakładu, rozkopanie wjazdu było nie do przyjęcia.

Etapy realizacji projektu:

Etap I – prace projektowe:

Na początku najważniejszym punktem całej realizacji projektu było zdobycie pozwolenie na budowę linii kablowej SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 630 kVA.

Po otrzymaniu pozwolenia zespół Salwis przystąpił do opracowania szczegółowego projektu wykonawczego – podpięcia stacji transformatorowej do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Etap II prace budowlane:

Po wykonaniu projektu przystąpiliśmy do budowy stacji transformatorowej kontenerowej 630kVA 15/0,4 kVA wraz z pośrednim układem pomiarowym.

Następnie rozpoczęto budowę linii kablowej SN 15 kVA typu 3x XRUHAKXS 1×70/25mm2

Istotnym elementem było również przebudowanie istniejącej linii kablowej nN typu 2x4x YAKXS 1x240mm2 do hali produkcyjnej.

Etap III Uruchomienie i eksploatacja:

Gdy wszystkie prace zostały wykonane przeprowadziliśmy pomiary powykonawcze i sporządziliśmy protokoły z pomiarów.

Wszelkie formalności odnośnie uruchomienia stacji zostały dokładnie omówione z PGE Dystrybucja S.A. .

 Z uwagi na konieczność wznowienia produkcji przełączenie zakładu produkcyjnego odbyło się w weekend.

Służba eksploatacyjna dla klienta przebiegła zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej.

 

Podsumowanie:

Cel został osiągnięty – koszty dystrybucji energii zostały obniżone. Wszystkie etapy realizacji przebiegły zgodnie z planem. 

Korzyści dla Inwestora

Moc przyłączeniowa została zwiększona do 630 kVA – dzięki temu istnieje możliwość rozbudowy parku maszynowego

Przejście na taryfę energetyczną B23 z C11  znacząco zmniejszyło koszty za dystrybucję energii ok. 50 tyś. zł rocznie

Obniżyliśmy ilość wyłączeń i pewniejsze zasilanie po stronie SN 15 kV

Wartość nieruchomości na obszarze produkcyjnym wzrosła

Galeria z realizacji

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Stacja Transformatorowa – SIP Krosno, Krosno