Stacja Transformatorowa wraz z Instalacją Fotowoltaiczną

Zakład produkcyjny, Klęczany - Budowa Stacji Transformatorowej 400 kVA

Budowa Instalacji Fotowoltainczej 200 kVA

Montaż telemechaniki, stacja transformatorowa w Klęczanach.

Opis projektu realizowanego przez zespół Salwis:

Głównym problemem zakładu produkcyjnego Stemik Sp. z o.o były wysokie opłaty za energię elektryczną na taryfie C21. Miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosiło 40 MWh. W ten sposób, roczne opłaty Inwestora za energię elektryczna bazowały w granicach 66 tys. zł. 

Naszym celem oraz oczekiwaniem ze strony klienta było obniżenie kosztów za energię elektryczną.

Projekt pozwolił wykorzystać cały potencjał naszego biura projektowo-wdrożeniowego. Realizacja objęła działania na płaszczyźnie energetyki, fotowoltaiki oraz automatyki.

Etapy budowy stacji transformatorowej wraz z instalacją fotowoltaiczną:

Etap I - tworzenie projektu:

Na początku opracowaliśmy dokładny projekt budowlany stacji transformatorowej oraz instalacji fotowoltaicznej.

Koniecznością było otrzymanie pozwolenia na budowę.

Projekt techniczny podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej musiał zostać zatwierdzony  przez Tauron Dystrybucja S.A. W przypadku  stacji transformatorowej postępowanie wygląda tak samo. Projekt trafostacji musi zostać zgłoszony wraz z wymaganą automatyką zabezpieczeniową.

Etap II - prace budowlane:

Po otrzymaniu pozwolenia, przystąpiliśmy do budowy stacji transformatorowej o mocy 400 kVA  wraz  liniami kablowymi SN 15 kV.

W celu podłączenia stacji do sieci dystrybucyjnej, wymagany był przewiert sterowany pod droga gminną.

Następnie rozpoczęliśmy budowę linii kablowych nN zasilających zakład produkcyjny. Do głównej linii kablowej podłączony został również, szereg złącz kablowych zasilających instalacje fotowoltaiczną. 

Całą instalację fotowoltaiczną umiejscowiliśmy na dachach zakładu produkcyjnego. Do anodyzowanej konstrukcji aluminiowej zostały przymocowane panele fotowoltaiczne o mocy 200 kVA. Na koniec przyłączyliśmy całe okablowanie DC do falownika.

Cała instalacja wraz z zabezpieczeniami została przyłączona do głównych złączy kablowych. 

Etap III - uruchomienie stacji transformatorowej oraz instalacji fotowoltaicznej

Przełączenie zasilania na nową stację wymagało ośmiogodzinnej  przerwy w pracy zakładu.  

Po ukończeniu wszystkich prac przeprowadziliśmy pomiary powykonawcze oraz sporządziliśmy protokoły pomiarowe.

Wszystkie sygnały przesyłane z instalacji fotowoltaicznej oraz stacji transformatorowej zostały połączone z systemem SCADA Tauron Dystrybucja S.A.

Nadzór serwisowy:

Zakład produkcyjny skorzystał również z naszej usługi serwisowania dot. trafostacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Nasza platforma internetowa pozwala na bieżąco analizować uzyski z instalacji fotowoltaicznej. Wytworzona energia zostanie maksymalnie wykorzystana w zakładzie produkcyjnym.

W przypadku nieoczekiwanych awarii zasilania zapewnimy natychmiastowe serwisowanie.

Podsumowanie:

Cała realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem.

Inwestor udzielił nam pełnomocnictwa. W związku z tym, dokonaliśmy wszystkich niezbędnych formalności z Tauron Dystrybucja S.A tj.

 • Odbiór układu pomiarowego 
 • Protokół że sprawdzenia stacji transformatorowej
 • Protokół z uruchomienia telemechaniki wymaganej do pracy instalacji fotowoltaicznej
 • Zawarcie umowy dystrybucyjnej  o energię elektryczną 
 • Zawarcie umowy sprzedażowej 
 • Uzyskanie wpisu MIOZE
 • Uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej stacji 

 Złożyliśmy również niezbędne zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego:

 • Zgłoszenie rozliczenia budowy 
 • Wykonanie tyczenia geodezyjnego 
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego 
 • Kontrola instalacji przez Państwową Straż Pożarna 
 • Zgłoszenie o użytkowanie obiektu budowlanego 
Montaż paneli fotowoltaicznych na mostkach trapezowych

Nasza usługa pozwoliła na dalszy rozwój zakładu:

Istniejąca stacja transformatorowa pozwala na montaż dodatkowych baterii kompensacji mocy bierniej

Zwiększona moc przyłączeniową umożliwia rozbudowę zakładu o kolejne maszyny przemysłowe.

Korzyści porealizacyjne:

Inwestor dzięki przejściu na taryfę B zaoszczędzi ok 49 tys. zł rocznie!

Możliwość produkcji energii w okresie szczytowego zapotrzebowania spowoduje ograniczenie opłaty mocowej – oszczędność o kolejne 60 tys. zł rocznie!

Moduł telesterowania stacją pozwala na całodobowe monitorowanie wskazanych parametrów dystrybucyjnych. 

Nowoczesny panel operatorski pozwala na wykonanie zdalnych pomiarów, sporządzanie raportów. W razie awarii system alarmowy zostanie uruchomiony natychmiastowo. 

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych zapewni amortyzację kosztów inwestycyjnych zakładu produkcyjnego. Wykorzystując promieniowanie słoneczne firma staje się w pewnym stopniu niezależna energetycznie. 

Galeria z realizacji

Stacja Transformatorowa wraz z Instalacją Fotowoltaiczną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.