Stacja transformatorowa dla Twojej Firmy

Stacja transformatorowa SN/nn jest to zespół urządzeń służących do przetwarzania i/lub rozdzielania energii elektrycznej. Prościej mówiąc umożliwia podział energii elektrycznej na różne wartości napięć.

stacja transformatorowa Salwis

 

Stacja transformatorowa SN/nN w Polsce najczęściej zmienia napięcie średnie na poziomie 15 kV lub 21kV na niskie 400V (230V). Urządzenia te znajdują się we wspólnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo umieszczone są  wspólnych konstrukcjach wsporczych.

Energia elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach. Energia ta dociera do Odbiorców poprzez Państwowe Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A), w których ze względu na duże odległości i straty energii elektrycznej podnosi się napięcie do wartości 400, 220 lub 110 kV (napięcie wysokie WN). Główne punkty zasilania tzw. GPZ-ty zmniejszają wartość napięcia do poziomu 15kV lub 20kV. Tą wartość napięcia nazywany – napięciem średnim (SN).

Taki poziom napięcia poprzez stację transformatorową SN/nN zasila Odbiorców przemysłowych bądź Odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują napięcie trójfazowe 400V lub jednofazowe 230V (napięcie niskie nN).

Jakie są rodzaje stacji transformatorowych?

Wyróżniamy stacje transformatorowe wnętrzowe (tj. zamontowane w pomieszczeniach krytych) oraz stacje transformatorowe napowietrzne (słupowe) montowane na słupach elektroenergetycznych pod gołym niebem. Wszystkie te typy mogą być własnością Zakładu Energetycznego, który na danym terenie jest dystrybutorem energii elektrycznej tj. Tauron, PGE, Energa, Enea bądź mogą to być tzw. Stacje  Transformatorowe Obce.

Stacja transformatorowa kontenerowa
Rys. 1 – Stacja transformatorowa kontenerowa

 

Stacja transformatorowa słupowa
Rys. nr 2 – Stacja transformatorowa słupowa

Stacje Transformatorowe Obce są własnością  prywatną i służą do zasilania zakładów przemysłowych, usługowych bądź innych, które starają się o przyłączenie do sieci na korzystniejszych warunkach.

Z praktyki widać, że mniejsze firmy bądź klienci indywidualnie  płacą zdecydowanie więcej, niż większe przedsiębiorstwa z własnymi stacjami transformatorowymi.

Rys. nr 3 - Taryfa B = oszczędności za energię elektryczną
Rys. nr 3 – Taryfa B = oszczędności za energię elektryczną

Odbiorcy biznesowi przyłączeni do sieci elektroenergetycznej na taryfie C płacą średnio ok. 131 zł za megawatogodzinę. Odbiorcy, którzy jednak zdecydowali się na budowę własnej stacji transformatorowej i przejście na taryfę B płacą ok 33 zł za megawatogodzinę. (Dane dla obszaru bielskiego, będzińskiego, częstochowskiego, krakowskiego i tarnowskiego zgodnie z taryfą dystrybucyjną Tauron 2017 )

Jakie są główne urządzenia w stacjach transformatorowych?

Do głównych urządzeń w ST zaliczamy transformator energetyczny jak i rozdzielnice SN (po stronie średniego napięcia (SN) i rozdzielnice nN. W zależności od konstrukcji stacji występują także urządzenia pomocnicze.

Budowa stacji transformatorowej – jak to wygląda?

Proces budowy stacji transformatorowej jest wieloetapowy. Polskie Prawo Energetyczne wymaga sporządzenie odpowiedniej dokumentacji techniczno-prawnej. Podczas realizacji projektu i budowy Stacji Transformatorowej należy odnieść się do:

 • wytycznych i specyfikacji technicznych  określanych przez operatora systemu dystrybucyjnego np. – Tauron Dystrybucja S.A.
 • obowiązujących aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia).
 • instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
 • normy przedmiotowych np. norma PN-E-05114 (linkowanie do normy)

Norma PN-E-05114 zamiera  wymagania dotyczące instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej  1kV prądu przemiennego w zakresie projektowania, budowy oraz zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego ich działania. Określono rodzaje instalacji, wymagania podstawowe dotyczące urządzeń, wyboru poziomu izolacji, środków bezpieczeństwa, budowy instalacji uziemiających oraz przeglądu i badań.

Stacja transformatorowa  budowana jest przez wykwalifikowaną ekipę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne i doświadczenie. Konstrukcje te są rozwiązaniami sprawdzonymi, które w Polskiej Energetyce działają od lat.

Jak wygląda eksploatacja Stacji Transformatorowej?

Stacja transformatorowa SN/nN, która została przekazana do eksploatacji wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji techniczno-prawnej oraz eksploatacyjnej.

Dokumentacja eksploatacyjna zawiera takie elementy jak:

 • protokoły odbioru stacji oraz prób i pomiarów eksploatacyjnych,
 • Schemat ideowy stacji z opisanymi typami urządzeń,
 • dokumentacje odnośnie oględzin, konserwacji, napraw i ewentualnych remontów.

Podsumowanie:

Budowa Stacji Transformatorowej jest procesem wieloetapowym. Proces ten dzieli się na:

 • konsultacje i rozmowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej np. Tauron Dystrybucja S.A.,
 • wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi,
 • budowę stacji transformatorowej przez wykwalifikowaną ekipę elektryków z uprawnieniami,
 • odbiór stacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i przekazanie do eksploatacji.

Okres eksploatacyjny stacji transformatorowej kształtuje się na poziomie ok 35 lat co z uwagi na znaczne obniżenie opłat za energię elektryczną przyczynia się do generowania wysokich oszczędności. Konstrukcja stacji transformatorowej uwzględnia także możliwość przyszłościowej rozbudowy i konieczności poboru większej mocy z sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na rosnące ceny za energię elektryczną koszt inwestycji zwraca się już po kilku latach.

 

Więcej informacji na temat budowy stacji transformatorowych znajduje się w naszych wpisach. Polecamy !

Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

791-400-504

 

Stacja transformatorowa dla Twojej Firmy
Tagged on:                     

3 thoughts on “Stacja transformatorowa dla Twojej Firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.