Ulgi i dofinansowania na robotyzację przemysłu

Polski przemysł zmaga się z ogromnymi niedoborami pracowników przy ciągle zwiększających się wymaganiach rynku. Przedsiębiorcy coraz częściej szukają zatem nie siły roboczej, a maszyn, które z powodzeniem ją zastąpią. Robotyzacja jest w tej kwestii nieoceniona. Niestety, często wiąże się ona z wysokimi kosztami inwestycji. Te można jednak zniwelować, decydując się na wybór ulg oraz dofinansowania na robotyzację przemysłu.

dofinansowanie

Kto może skorzystać z dofinansowania robotyzacji przemysłu?

Dofinansowanie robotyzacji przemysłu może być przeznaczone, w zależności od swojej specyfiki, zarówno dla małych, jak i średnich firm. Wśród licznych ofert ulg i dotacji można znaleźć również szeroką gamę propozycji przeznaczonych dla gigantów z różnych branż. Wiele zależy jednak od konkretnych wymogów zawartych w opisie oferty – każda aplikacja mająca na celu uzyskanie dotacji na robotyzację musi bowiem spełniać warunki wyznaczone przez podmiot oferujący fundusze na dany cel. Często wysokość dotacji uzależniona jest od wielkości firmy, branży lub konkretnych podejmowanych przez nią działań.

Ulgi i dofinansowania na robotyzację krok po kroku – jak to działa?

ulgi na robotyzację

Dofinansowania robotyzacji pozwalają na odzyskanie części kosztów wygenerowanych przez zakup i instalację robota lub innej maszyny przemysłowej umożliwiającej automatyzację produkcji. Do tej kategorii kwalifikują się między innymi wydatki jak:

 • Koszty nabycia robotów, ale także urządzeń peryferyjnych oraz innych elementów linii produkcyjnych powiązanych z robotami przemysłowymi.
 • Koszty instalacji maszyn i urządzeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii na stanowiskach pracy związanych z robotami (np. czujniki, sterowniki, zamki bezpieczeństwa czy fizyczne bariery).
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych.
 • Koszty szkoleń związanych z wdrożeniem i obsługą nowo nabytych urządzeń.
 • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

 

Aby jednak uzyskać dofinansowanie umożliwiające zakup odpowiednich urządzeń oraz zrealizowanie inwestycji, należy jasno sprecyzować, jakie zmiany procesów cyfrowych będą korzystne dla danego zakładu. Ustalenie tego zazwyczaj wiąże się ze znalezieniem partnera, który posiada kwalifikacje niezbędne do wskazania odpowiedniego zestawu innowacji dla zakładu z danej branży. Dopiero przybliżone określenie zakresu prac pozwoli nam bowiem wyszukać odpowiednie dofinansowania robotyzacji.

Gdzie szukać dofinansowań robotyzacji dla przemysłu?

Kolejnym krokiem w poszukiwaniu ulg oraz dofinansowań robotyzacji jest wybór programu umożliwiającego pozyskanie funduszy na dany cel. Środki przyznawane przedsiębiorstwom najczęściej pochodzą z programów krajowych oraz unijnych. Szczególną popularnością wśród zakładów cieszą się te drugie – zazwyczaj pozwalają one bowiem na naprawdę duże inwestycje.

Aby wyszukać najlepiej dopasowane programy dofinansowań do robotyzacji, najlepiej jest odwiedzać dedykowane im strony w witrynach administracji. Są to m.in. strony takie jak:

 • Portal Funduszy Europejskich
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

gdzie szukać dofinansowania

Strony powyższych podmiotów są regularnie aktualizowane i można na nich znaleźć najnowsze programy dofinansowania robotyki, jak również wszystkie terminy, których trzeba dotrzymać, by uzyskać fundusze.

Dlaczego warto zaaplikować o dofinansowanie robotyzacji przemysłu?

Dofinansowania robotyzacji oraz inne ulgi pozwalają nie tylko na zmniejszenie kosztów inwestycji, które w innym przypadku wymagałyby ogromnych funduszy, nieosiągalnych dla wielu przedsiębiorstw. Przede wszystkim stanowią one unikalną szansę na zdobycie technologicznej przewagi nad konkurencją, uproszczenie procesów oraz zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem czy obsługą maszyn. W dłuższej perspektywie dofinansowania robotyki są zatem źródłem oszczędności, jak i zysków, które w krótkim czasie mogą zniwelować poniesione koszty.

Ulgi i dofinansowania na robotyzację przemysłu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.