Uruchomienie automatycznej linii do mielenia proszków

W wielu przypadkach zdarza się, iż lepszym rozwiązaniem jest kupić zagraniczny produkt, natomiast jego wdrożenie zostawić lokalnym specjalistom.

Tak było w przypadku uruchomienia w pełni zautomatyzowanej linii do mielenia proszków KTM100 w zakładzie IPD Consulting, Chrzanów.

Fot. 1. Montaż tras kablowych na obiekcie

Informacje o zakładzie:

IPD Consulting jest producentem proszków różnego rodzaju metali, węgla i innych materiałów powierzonych w kraju i za granicą. Zakład wyposażony jest w młyny kulowe oraz przesiewacze elektrowibracyjne pracujące w trybie ciągłym.

Opis projektu realizowanego przez zespół Salwis:

Nasze zadanie polegało na uruchomieniu automatycznej linii do mielenia proszków metali, opartej na młynie rolkowym KTM100. Jej zaletą jest wysoka wydajność oraz funkcja grawitacyjnej separacji nadziarna, które trafia do ponownego przemielenia.

Etapy realizacji projektu:

Etap I – analiza

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy utworzonego projektu, rozpoczęliśmy budowę całej instalacji elektrycznej nowej hali produkcyjnej. Dzięki dobrej koncepcji wszystko przebiegło bardzo sprawnie.

Etap II – montaż

Po utworzeniu instalacji, przystąpiliśmy do montażu układu sterowania. Ważnym elementem był prawidłowy dobór czujników wraz z okablowaniem.

Etap III – testy 

Gdy cała instalacja została wykonana przeprowadziliśmy dokładne testy sprawdzające prawidłowe działania układu elektrycznego. Następnie przystąpiliśmy do połączenia całej instalacji z system nadrzędnym SCADA.

W wielu przypadkach zdarza się, iż lepszym rozwiązaniem jest kupno zagranicznego  produktu, natomiast jego wdrożenie  należy  zostawić lokalnym specjalistom.

Fot. 2. Integracja z systemem SCADA

Podsumowanie:

Pełna organizacja oraz profesjonalizm pozwolił zrealizować projekt w pełni.

Wymagał od nas jeszcze większego zagłębienia się w tajniki procesu produkcji proszków łatwopalnych. Grupa  Salwis z wielką chęcią zdobywa nowe doświadczenia.

Korzyści porealizacyjne:

Wydajność nowej linii zwiększyła się, przekroczyła możliwości 3 młynów kulowych oraz przesiewacza.

Zautomatyzowanie maszyny ograniczyło konieczność przebywania operatora w środowisku szkodliwym dla zdrowia.

Więcej szczegółów o systemie zarządzania produkcją:

System zarządzania produkcją IPD Consulting

Galeria z realizacji:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Uruchomienie automatycznej linii do mielenia proszków