Współpraca systemów ERP-MES-SCADA

Właściwa konfiguracja i integracja systemów klasy ERP z systemami realizacji produkcji MES oraz z narzędziami do monitoringu procesu technologicznego typu SCADA to niejednokrotnie klucz do sprawnej i efektywnej produkcji. Odpowiednia kooperacja między systemami pozwala cieszyć się pełnią ich możliwości. 

Kierownik LEGO

Krótka charakterystyka poszczególnych systemów:

ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa

Rozwiązania informatyczne klasy ERP w dzisiejszych czasach są podstawowym narzędziem informatycznym w każdej firmie. Głównym zadaniem takich systemów jest integracja wszystkich działów i funkcji w firmie. Wiedza na temat stanu poszczególnych działów przedsiębiorstwa zebrana w jednym miejscu to sprawniejsze zarządzanie i łatwiejsze podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji. Najpopularniejszymi składowymi w systemach ERP są: Finanse, Magazyn, Dystrybucja, Zasoby ludzkie, Sprzedaż, Zakupy. Każdy z wymienionych elementów posiada swoją specyfikę, przy czym rolą ERP’a jest zebranie wszystkich informacji w jedną całość. System ERP to swego rodzaju mózg firmy, to on odpowiada za pilnowanie terminów zobowiązań, kontrolę stanów magazynowych czy zarządzanie ludźmi. Kluczowym czynnikiem dla użyteczności systemu jest odpowiednia jakość wprowadzonych danych z poszczególnych działów w firmie. W dużej mierze właśnie od tego zależy rzeczywista przydatność tego narzędzia.

MES – System Realizacji Produkcji

System typu MES to swego rodzaju strażnik efektywnego wykorzystania zasobów zakładu produkcyjnego. Podstawowym zadaniem tego narzędzia jest odpowiednie rozplanowanie produkcji oraz jej harmonogramowanie. System analizuje możliwości w oparciu o dostępność maszyn, ludzi i priorytet zlecenia produkcyjnego. Coś co do tej pory realizowane było w głowie osoby planującej produkcje może być przeniesione do systemu, który zoptymalizuje i podzieli produkcję zgodnie z dostępnością zasobów. Oprócz tworzenia planu i harmonogramu produkcji MES posiada kilka innych równie użytecznych funkcjonalności: zarządzanie obiegiem dokumentów, raportowanie czy obsługa magazynu. W przypadku tego systemu do uzyskania pełni możliwości potrzebna jest komunikacja z poziomu parku maszynowego, by móc w czasie rzeczywistym ocenić co jest wykonywane na danym gnieździe produkcyjnym. Rozwiązania tego typu to nic innego jak optymalizacja procesu produkcji by w maksymalny sposób wykorzystać posiadany przez firmę potencjał.

Planowanie MES

SCADA – System nadzorowania procesu

Monitoring i nadzór w czasie rzeczywistym to główne zadania systemów typu SCADA. Jest niczym „prawa ręka” działów utrzymania ruchu, pozwala alarmować o przestojach i awariach. Ponadto dostarcza funkcje analityczne takie jak: raporty produkcyjne, wskaźniki OEE czy kalkulację rzeczywistych kosztów produkcji. Zastosowanie dla tego narzędzia jest nieograniczone, w każdym przedsiębiorstwie gdzie istnieje potrzeba monitorowania procesu, a w szczególności tam gdzie proces jest ciągły. Ich podstawowym zadaniem jest zbieranie danych z procesu technologicznego wraz z analizą, zobrazowaniem oraz ich archiwizacja. W celu odpowiedniej kontroli niezbędnym jest właściwe opomiarowanie kluczowych etapów procesu. Uzyskując informacje z poziomu maszyn i urządzeń, mamy możliwość z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na bieżącą sytuację. Raportowanie wydajności poszczególnych urządzeń pozwala na identyfikację elementów wyeksploatowanych, koniecznych do wymiany. SCADA pozwala na prewencję w działaniach utrzymaniowych, co stanowi wymierną korzyść w każdym zakładzie.

 

Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi systemami:

Właściwe wykorzystanie możliwości współczesnych narzędzi informatycznych często zależy od ich odpowiedniej integracji między sobą. Wzajemna wymiana informacji pomiędzy każdym z systemów pozwala na oszczędność czasu, a co za tym idzie pieniędzy. W poniższych punktach przedstawiono przykładowe możliwości integracji pomiędzy systemami ERP-MES/SCADA.

Integracja ERP z MES

Jako pierwsze na „warsztat” weźmiemy systemy ERP i MES. Czy oba te systemy się przypadkiem nie wykluczają? W żadnym wypadku! Wyłącznie ich wzajemna, odpowiednia współpraca pozwoli uzyskać pełnie możliwości.

Wyobraźmy sobie firmę, która sprzedaje swoje produkty bezpośrednio przez sklep internetowy. Klient na stronie sklepu „wrzuca” do koszyka produkt, płaci i rozpoczyna oczekiwanie na kuriera. Co w tym czasie odbywa się w firmie? Informacja o zamówieniu ze sklepu internetowego trafia (lub nie) do systemu księgowego ERP i tam po akceptacji, powstaje zlecenie produkcyjne. Dokument ten (często w formie papierowej) trafia do planisty lub kierownika produkcji, który z kolei tworzy plan produkcji dla tego zamówienia weryfikując w tym czasie dostępność maszyn i pracowników. Po sporządzeniu planu, trafia on w formie papierowej do pracowników produkcji, którzy rozpoczynają proces wytwarzania. Po zrealizowaniu zlecenia produkcyjnego, wyrób trafia na magazyn skąd rozpoczyna się proces wysyłki produktu do klienta, który cierpliwie czeka na dzwonek w drzwiach.

W tym momencie rodzi się pytanie jak usprawnić ten proces? Rozwiązaniem jest pełna integracja systemu księgowego z tym co się odbywa w dziale produkcji. Po odpowiednim wdrożeniu i integracji powyższa sytuacja mogłaby wyglądać tak…

Klient na stronie sklepu „wrzuca” do koszyka produkt, płaci i rozpoczyna oczekiwanie na kuriera. Informacja o złożonym zamówieniu trafia do systemu księgowego ERP i po jego akceptacji powstaje zlecenie produkcyjne. Informacja o powstałym zleceniu pojawia się w systemie MES u kierownika produkcji, który w tworzy plan produkcji przy pomocy kilku kliknięć. Powstały harmonogram uwzględnia obecną dostępność maszyn oraz pracowników (informacja o dostępności jest pobrana z ERP). Pracownik produkcji otrzymuje w tym samym czasie informację o tym co i w jakiej ilości ma wykonać. Po wykonaniu informuje (z poziomu aplikacji) o wykonaniu produktu i przekazaniu go na magazyn. W tym samym czasie w systemie ERP pojawia się informacja o możliwości wysyłki produktu do klienta. Klient automatycznie otrzymuje informację, że jego produkt jest gotowy do wysyłki.

Harmonogram produkcji

Integracja ERP z SCADA

System planowania zasobów przedsiębiorstwa typu ERP niejednokrotnie potrzebuje rzeczywistych danych z procesu produkcji. Uzyskanie takich informacji jest możliwe poprzez powiązanie z systemem SCADA. Przy pomocy układów kontrolo-pomiarowych możliwy jest odczyt aktualnych parametrów pracy maszyn i urządzeń. Uzyskujemy tym samym „wgląd” w proces. Powiązanie między obszarami zarządzania firmą, a zarządzania procesem/produkcją pozwala na otrzymanie w czasie rzeczywistym informacji na temat:

  • Aktualnego stanu produkcji w firmie
  • Zapotrzebowania na media
  • Rzeczywistej dostępności i efektywności
  • Realnego kosztu produkcji

Wiedza na temat powyższych czynników, umożliwia podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji na szczeblu operacyjnym. Z poziomu systemu ERP widać tym samym rzeczywisty stan produkcji, dzięki czemu możemy bezzwłocznie reagować na sytuacje losowe.

Integracja SCADA z MES

Sprawne zarządzanie procesem produkcji zależy od posiadanych informacji dot. procesu wytwarzania. System typu MES posiłkuje się danymi o bieżącej sytuacji na hali produkcyjnej. Wprowadzenie ich do systemu może okazać się niezbędne dla sprawnej pracy systemu MES, który znajduje się poziom wyżej na piramidzie pt.”systemu nadrzędne”. Odczyt parametrów mierzonych w procesie i przekazanie ich do MES’a możliwe jest przez właściwą integrację systemów SCADA-MES. Automatyczna wymiana danych pomiędzy tymi rozwiązaniami pozwala precyzyjnie planować i realizować produkcję.  Wyobraźmy sobie pewną sytuację… W systemie MES wprowadzono zlecenie produkcyjne i powstał plan produkcji realizowany na 3 etapach(maszynach) po sobie. Tego samego dnia awarii ulega maszyna realizująca 3 etap, zlecenie staje się niemożliwe do wykonania w przyjętym terminie. Automatyczna informacja w systemie pozwala na poinformowanie działu handlowego o przedłużeniu czasu wykonania. Gdyby nie integracja pomiędzy MES-SCADA, wiadomość o usterce pojawiłaby się dopiero na etapie operacji na uszkodzonej maszynie, czyli ciut za późno jak na „dzisiejsze” czasy.

Podsumowanie

Podsumowując opisane powyżej systemy, nie sposób nie dostrzec, że ich wzajemna współpraca daje najlepsze efekty. Systemy te nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz potrzebują funkcjonowania razem. Standardowe wdrożenie oprogramowania dla firm produkcyjnych nie ogranicza się tylko do systemu ERP, bo gdzie jego funkcjonalność się kończy, otwierają się możliwości dla MES czy SCADA.

Efektywność produkcji

Zainteresował Cię temat i chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i zadawaj pytania

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Współpraca systemów ERP-MES-SCADA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *