Wszystko o dokumentacji DTR – paszport maszyn

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak dokumentacja DTR. Wiedza ta niezbędna jest przede wszystkim użytkownikom oraz producentom różnego rodzaju maszyn. Skrót DTR to Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, która powszechnie nazywana jest paszportem maszyn. To w nim znajdują się szczegółowe informacje dot. wyposażenia maszyny, jej specyfikacji technicznej, czy też prawidłowych zasad użytkowania. Co jeszcze warto wiedzieć o dokumentacji DTR?

paszport maszyn

Czym jest paszport maszyny?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa danego urządzenia lub maszyny nazywana jest ich paszportem. Stąd też w powszechnym użyciu producenci, urzędnicy i użytkownicy zamiennie używają skrótu DTR oraz wyrażenia paszport maszyny. Dokumenty te powinny zawierać kluczowe informacje o danym sprzęcie, w tym m.in.: instrukcje użytkowania, instrukcje konserwacji, rysunki, charakterystykę, schematy hydrauliczne, kinematyczne, pneumatyczne lub elektryczne.

Ponadto do kluczowych informacji zalicza się także: spis wyposażenia urządzenia (wraz z jego aktualnym stanem fizycznym), wykazy części zapasowych i zamiennych, instrukcję BHP, czy też normatywy remontowe. Te dane pozwalają użytkownikom poznać szczegółowe parametry techniczne oraz zakres możliwości zakupionego urządzenia. W związku z tym producenci powinni dołożyć wszelkich starań, by w paszporcie maszyny znalazły się wszystkie kluczowe informacje jej dotyczące.

Instrukcja obsługi – co powinno się w niej znaleźć?

Paszport maszyn zawiera m.in. instrukcję obsługi danego urządzenia. Jej szczegółowy zakres determinowany jest zapisami Dyrektywy Maszynowej i podlega kontroli urzędników. Prawidłowo przygotowana instrukcja obsługi powinna zawierać ogólny opis urządzenia, w tym jego model oraz rysunki i schematy, które w sposób wizualny pozwalają określić prawidłowe działania sprzętu. Ponadto w opisie użytkowania uwzględnia się rekomendowany sposób użycia urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie żywotności sprzętu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka  wystąpienia ewentualnych usterek.

Instrukcja obsługi obejmuje również informacje dotyczące prawidłowego transportu urządzenia oraz narzędzi, które niezbędne są w jego eksploatacji. Dyrektywa maszynowa nakazuje także uwzględnienie w spisie informacji dotyczących zachowania w sytuacji awaryjnej, a także wszelkiego rodzaju ostrzeżenia. Te ostatnie dotyczą przede wszystkim nieprawidłowego sposobu użytkowania sprzętu. Jeżeli maszyna posiada stanowisko robocze, to w instrukcji powinien znaleźć się jego opis. Dokument uwzględnia jednocześnie formę pisaną oraz graficzną.

Jak konserwować urządzenie lub maszynę?

ulgi na robotyzację

Kolejnym niezbędnym elementem prawidłowo przygotowanej dokumentacji DTR jest instrukcja konserwacji urządzenia. W dokumentach powinny znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące bieżącej eksploatacji maszyny, a także dotyczące dbania o nią po zakończeniu pracy. W opisie konserwacji określone są również sposób i częstotliwość serwisowania sprzętu. Zastosowanie się do tych informacji ma kluczowe znaczenie w zwiększeniu żywotności zakupionego urządzenia. 

Interesuje cię temat modernizacji urządzeń przemysłowych? Poznaj na czym polega modernizacja, a także w jakich sytuacjach należy ją zastosować.

Maszyny i urządzenia dostosowane do wymogów Unii Europejskiej

Od 2006 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące konstrukcji maszyn oraz dokumentacji DTR. Jest to związane ze wcześniejszym wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od 2006 roku wszystkie urządzenia kupowane na terenie UE, w tym oczywiście Polski, muszą posiadać profesjonalnie przygotowaną dokumentację techniczną, czyli paszport maszyn. Nadzór nad poprawnością tego dokumentu oraz odpowiednim działaniem producentów i sprzedawców pełnią takie organy jak: Państwowa Inspekcja Pracy i Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli urzędnicy zaobserwują jakiekolwiek uchybienia, to może to skutkować konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi nakładanymi przez te podmioty.

Paszport maszyn to nie tylko obowiązek, ale również znaczne ułatwienie dla użytkowników urządzeń. Dzięki temu możliwe jest umiejętne wykorzystywanie maszyn z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz określonych standardów. Paszport maszyn powinien być aktualizowany i kompletny, a każdy z pracowników zaangażowanych w proces obsługi sprzętu musi się z nim zapoznać.

Wszystko o dokumentacji DTR – paszport maszyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *