Zarządzanie energią elektryczną w Firmie

Zarządzanie energią elektryczną w przedsiębiorstwie – kluczem do obniżenia kosztów w firmie. Szacuje się, że do 2050 roku popyt na energię wzrośnie dwukrotnie. Wzrost popytu spowoduje także znaczny skok ceny za MWh energii elektrycznej. Co jest więc kluczem do obniżenia kosztów w firmie? Odpowiedzią jest zarządzanie energią elektryczną!

Zarządzanie energią elektryczną w przedsiębiorstwie

Właściciele przedsiębiorstw, którzy zużywają ok 33% globalnej energii elektrycznej są przeważnie świadomi wpływu zużycia energii na koszty funkcjonowania firmy. Jednak istnieją sposoby poprawy efektywności energetycznej, które przez przedsiębiorców są niewykorzystywane.

Przedsiębiorcy w krajach takich jak Niemcy czy Francja zdają sobie sprawę z nadmiernego zużycia energii i wykazują bardzo duże zainteresowanie w poprawę efektywności energetycznej.

Ze względu na duża ilość urządzeń czy rozwiązań, które mogą ograniczyć zużycie energii elektrycznej przedsiębiorcy nie wiedzą w jakie zainwestować w swojej firmie. Bardzo pomocnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy i sporządzenie tzw. audytu energetycznego.

Czy audyt energetyczny jest idealnym rozwiązaniem?

Sporządzony audyt energetyczny zawiera wiele wartościowych informacji co do profilu zużycia energii w przedsiębiorstwie, ale nie zawiera szczegółowego opisu rozwiązań zapewniających oszczędności. Istotne jest podjęcie działań, dotyczących informacji zapisanych w audycie energetycznym.

Jak więc zacząć realnie oszczędzać?

Do uzyskania długotrwałych i pewnych oszczędności najlepszą drogą jest :

  • wykonanie  dokładnych pomiarów elektrycznych zużycia energii i termowizyjnych,
  • wyznaczenie miejsc, obszarów, maszyn i urządzeń do wprowadzenia modernizacji,
  • zrealizowanie usprawnień oraz wprowadzenie automatyki,
  • zdalne monitorowanie i kontrola nad procesem ograniczenia i rozpływu strat.

Odpowiedni plan obejmuje usprawnienia, które należy wdrożyć niezwłocznie poprzez niewielkie inwestycje oraz długoterminowe strategie, które pozwalają osiągnąć duże rezultaty.

Spotkaj się z zespołem Salwis – dowiesz się ile i w jakim czasie Twoja Firma może zaoszczędzić na energii elektrycznej. Wykonamy Raport Energetyczny Twojego Zakładu i kompleksowo rozwiążemy problemy wysokich kosztów produkcji.

Zarządzanie energią elektryczną w praktyce

Zarządzanie energią to inteligentne inwestowanie w rozwiązania dopasowane do potrzeb danej firmy, które przynoszą szybkie oszczędności. W analizowanych przedsiębiorstwach zużycie energii bez większych inwestycji można zmniejszyć do 10%. Wprowadzenie monitoringu zużycia mediów czy wymiana tradycyjnego oświetlenia na inteligentne LED generuje oszczędności na poziomie 30% i więcej. Wygenerowane środki można przeznaczyć np. na rozbudowę przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Salwis:

Zarządzanie energią elektryczną w Firmie
Tagged on:                             

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.