Metrologia

Metrologia – definicja

Metrologia to nauka zajmująca się pomiarami i obejmująca zarówno ich praktyczne, jak i teoretyczne aspekty. Jej podstawą są różnorodne jednostki miar, które grupowane są w układy. Współcześnie najpopularniejszym układem jest układ SI. Metrologia zajmuje się między innymi takimi kwestiami jak:

  • Przyrządy pomiarowe
  • Wzorce miary
  • Jednostki miary
  • Błędy pomiarowe
  • Wyznaczanie stałych fizycznych.

W skład metrologii wchodzi także miernictwo, czyli dziedzina geodezji zajmująca się pomiarami lądowymi.

pomiary zdjęcie

 

Rodzaje metrologii

Według najpopularniejszej klasyfikacji, metrologia dzieli się na:

  • Metrologię ogólną – zajmującą się wszystkimi aspektami współczesnej metrologii.
  • Metrologię stosowaną – badającą określony rodzaj wielkości mierzonej, np. metrologia długości.
  • Metrologię teoretyczną – obejmującą teorie pomiarów.
  • Metrologię prawną – zajmującą się określeniem urzędowych wymagań technicznych i prawnych dla zapewnienia jednolitych jednostek miar.
Metrologia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.