Słownik pojęć

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

bezpieczenstwo

Prawidłowo działający system elektroenergetyczny to zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, a także obniżenie kosztów jego eksploatacji. Ważnym elementem w konstrukcji jest elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Tym mianem określa się układy automatyki, których zadaniem jest lokalizowanie ewentualnych zakłóceń w systemie oraz minimalizowanie negatywnych skutków

Czym jest LEAN MANAGEMENT?

zarządzanie zdjęcie

Lean Management inaczej szczupłe zarządzanie stanowi koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem. Zakłada ona dostosowanie się do warunków gospodarowania, które panują na rynku w wyniku przekształceń organizacyjnych oraz funkcjonalnych. Obecnie stanowi jedną z najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Jakie są założenia