Czym jest LEAN MANAGEMENT?

Lean Management inaczej szczupłe zarządzanie stanowi koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem. Zakłada ona dostosowanie się do warunków gospodarowania, które panują na rynku w wyniku przekształceń organizacyjnych oraz funkcjonalnych. Obecnie stanowi jedną z najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

zarządzanie zdjęcie

Jakie są założenia Lean Managementu?

Koncepcja szczupłego zarządzania zakłada:
● podział odpowiedzialności,
● ciągłe doskonalenie organizacji przez szkolenia zarówno kadry jak i pracowników,
● elastyczność struktury organizacyjnej,
● wyodrębnianie małych jednostek organizacyjnych, zespołów, które pracują nad określonym zadaniem.
Lean Management wykorzystywany jest najczęściej w procesach restrukturyzacji. Koncepcja ta ma na celu uzyskanie wysokiej produktywności oraz jakości produktów przy usprawnieniu organizacji oraz wszystkich procesów pracy.

planowanie zdjęcie

Lean – Szczupłe zarządzanie

Szczupłe zarządzanie skupia się na realizacji czterech celów, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Stanowią je:

  • minimalne zapasy,
  • terminowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami,
  • maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
  • krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja procesu produkcyjnego.

Istotną kwestią jest również marnotrawstwo. Lean Management dąży do stworzenia perfekcyjnej organizacji w celu spełnienia maksymalnych oczekiwań klientów przy jednoczesnym utrzymywaniu satysfakcji załogi na najwyższym poziomie. W tym celu należy stopniowo i nieustannie eliminować marnotrawstwo we wszystkich aspektach działalności.

 

Historia Lean Management

Koncepcja szczupłego zarządzania wywodzi się z branży wytwórczej. Jej podstawę stanowi model produkcyjny Toyota Production System (TPS), który z biegiem czasu się zmienił się w koncepcję zarządzania produkcją. Główny cel TPS stanowiła eliminacja marnotrawstwa oraz zredukowanie strat związanych z produkcją. By móc to osiągnąć, skupiano się na zdefiniowaniu wartości z punktu widzenia klienta oraz na powolnym, ciągłym rozwoju.

Określenie Lean Management, a dokładnie lean manufacturing pojawiło się po raz pierwszy w pracy J. P. Womacka, D. T. Jonesa oraz D. Roosa z 1991 roku, w której porównali oni organizację zakładów motoryzacyjnych z Ameryki, Europy oraz Azji.

Zastosowanie szczupłego zarządzania

Restrukturyzacja zgodnie z ideą Lean Management obejmuje również zmiany w sposobie myślenia zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Istotna jest praca zespołowa, pełne zaangażowanie w pracę, stałe podnoszenie kwalifikacji oraz wspólne podejmowanie decyzji. Szczupłe zarządzanie stawia na informacje i bezpośredni dostęp do nich przez wszystkich.

Lean Management stawia duży nacisk na kształtowanie relacji zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami. Zastosowanie znajduje tu zasada just in time. Natomiast w celu odciążenia przedsiębiorstwa ze zbędnych kosztów stosuje się outsourcing, gdzie poprzez zlecenie na zewnątrz niektórych funkcji znacznie upraszcza i usprawnia się system zarządzania. Controlling jest wykorzystywany natomiast do optymalizacji produkcji.

Czym jest LEAN MANAGEMENT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.