Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) , które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia) – obniżyć koszty produkcji.

 

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

  • Przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego.
  • Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt efektywności energetycznej jest fakultatywny.
  • Warunkiem dostępu będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.
Big Data Technology for Business Finance Analytic Concept. Modern graphic interface shows massive information of business sale report, profit chart and stock market trends analysis on screen monitor.

KREDYT EKOLOGICZNY – KIEDY?

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

 

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej – dofinansowania bezzwrotnego stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa oraz typu przedsięwzięcia i może wynieść od 30% do 85% kosztów netto.

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej – dofinansowania bezzwrotnego stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa oraz typu przedsięwzięcia i może wynieść od 30% do 85% kosztów netto.