Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne i termowizyjne

Pomiary bilansu mocy oraz  jakości energii elektrycznej.

Zakres wykonywanych pomiarów:

 • profil mocy czynnej i biernej,
 • zawartość wyższych harmonicznych,
 • asymetria napięć,
 • zapady i zaniki napięć,
 • kontrola parametrów energii, dostarczanej przez dystrybutora,
 • wskazanie urządzeń, generujących zakłócenia,
 • określenie odbiorników najbardziej obciążających instalację,
 • optymalizacja taryfy oraz mocy umownej.

Wynikiem pomiaru elektrycznego i termowizyjnego jest Raport Energetyczny, który przedstawia bilans mocy oraz możliwości ograniczenia kosztów za energię elektryczną.

stacja-transformatorowa-transformatorowa-modernizacja-salwis-pomiary-bateria-kondensatorów
 Fot. 2 Pomiar przyłącza elektroenergetycznego

Pomiary parametrów transformatorów olejowych i suchych 6kV,15kV, 20kV, 30 kV

Zakres wykonywanych pomiarów:

 • oględziny transformatora: sprawdzanie korozji, wycieki oleju (dot. transformatora olejowego), dokręcanie połączeń, pomiar kamerą termowizyjną,
 • pomiar rezystancji izolacji uzwojenia: górnego napięcia, dolnego napięcia, pomiędzy górnym i dolnym napięciem,
 • sprawdzenie oleju transformatorowego: pobranie próbki oleju do badania,
 • pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
 • pomiar rezystancji izolacji linii kablowych,
 • sprawdzenie działania automatyki zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji.

Częstą przyczyną awarii transformatorów jest przegrzane uzwojeń spowodowane złą jakością lub ubytkiem oleju transformatorowego.

stacja-transformatorowa-transformatorowa-modernizacja-salwis-pomiary
 Fot. 3 Uziemienie stacji transformatorowej przed wykonaniem pomiarów transformatora

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź przesłania zakresu pomiarów elektrycznych do przygotowania oferty cenowej na nasz adres email: biuro@salwis.pl lub obok w okienku czatu.

Więcej informacji na temat techniki oraz rodzaju wykonywanych pomiarów elektrycznych i termowizyjnych można przeczytać w naszym wpisach. Polecamy!