Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

default

Salwis wykonuje audyt efektywności energetycznej, który składa się z:

  • Analiza zestawień kosztów zużycia mediów
  • Inwentaryzacja systemu grzewczego i wentylacyjnego,
  • Ocena właściwości cieplnych obiektu,
  • Charakterystyka energetyczna obiektu: model cieplny obiektu, analiza przenikalności cieplnej przegród
  • Odzysk energii w procesach przemysłowych
  • Określenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację obiektu
  • Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii potrzebnych na zaspokojenie potrzeb energetycznych produkcji
  • Ocena opłacalności każdej z proponowanych metod,
  • Wskazanie metod, które są optymalne dla audytowanego obiektu.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące audytu energetycznego oraz uzyskać pomoc w optymalizacji kosztów związanych z dystrybucją energii w Twojej firmie

Rozpocznijmy współpracę!