Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne Kraków, Katowice – sprawdź nas!

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych. Wszystkie prace dokumentujemy i zwieńczamy protokołem odbiorczym. Korzystamy jedynie z profesjonalnego, wzorcowanego sprzętu.

 

Zapraszamy do kontaktu

791 300 504 

Pomiary-elektryczne-Salwis
Fot. 1 Oględziny instalacji elektrycznej

Pomiary odbiorcze i okresowe:

 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • rezystancja izolacji
 • samoczynne wyłączenie zasilania
 • poprawność zadziałania zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • rezystancji uziemień roboczych
 • rezystancji uziemień odgromowych
 • natężenia oświetlenia: stanowisk pracy i pomieszczeń
 • natężenia oświetlenia: awaryjne, ewakuacyjne

Zlecając prace naszej firmie jesteś pewny, że instalacja będzie bezpieczna

W przypadku wykrycia usterki w instalacji elektrycznej, powiadamiamy o tym klienta i dokonujemy wymaganej naprawy.

Pomiary jakości energii elektrycznej:

 • profil mocy czynnej i biernej
 • zawartość wyższych harmonicznych
 • asymetria napięć
 • zapady i zaniki napięć
 • kontrola parametrów energii, dostarczanej przez dystrybutora
 • wskazanie urządzeń, generujących zakłócenia
Pomiary elektryczne przyłącza Salwis
Fot. 2 Pomiar przyłącza elektroenergetycznego

Więcej informacji na temat techniki oraz rodzaju wykonywanych pomiarów elektrycznych można przeczytać w naszym artykule pt. „Badanie instalacji elektrycznych”.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź przesłania zakresu pomiarów do przygotowania oferty cenowej na nasz adres email: biuro@salwis.pl lub obok w okienku czatu.