Author: Adam Dorsz

Koszty energii biernej – jak je wyeliminować?

Koszty energii biernej – jak je wyeliminować?

Rachunki za prąd płaci każdy. W zależności od tego, czy opłacamy je jako gospodarstwo domowe czy za firmę, na fakturze występuję różne składniki opłaty. Dodatkowe koszty energii biernej dotyczą przede wszystkim użytkowników z grupy taryfowej B oraz C, czyli przedsiębiorców, którzy najczęściej pobierają duże ilości prądu z sieci. Jednak skąd się one biorą? …

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA umożliwia zmianę dostawcy energii elektrycznej. Od strony technicznej wiąże się z to koniecznością spełniania przez system pomiarowy tzw. zasady TPA (ang. Third Party Acess). Spełnianie tej zasady daje odbiorcy możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – co przekłada się na niższe rachunki za “prąd”.