fbpx

Author: Adam Dorsz

Energia bierna opłaty – jak je wyeliminować?

Energia bierna opłaty – jak je wyeliminować?

Rachunki za prąd płaci każdy. W zależności czy opłacamy je za gospodarstwo domowe czy za firmę na fakturze występuję różne składniki opłaty. Opłaty za energię bierną dotyczą przede wszystkim użytkowników z grupy taryfowej B oraz C czyli przedsiębiorców. Każdy urządzenie elektryczne i elektroniczne pobiera energię z sieci. Zdecydowana większość odbiorników, które posiadamy w …

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA umożliwia zmianę dostawcy energii elektrycznej. Od strony technicznej wiąże się z to koniecznością spełniania przez system pomiarowy tzw. zasady TPA (ang. Third Party Acess). Spełnianie tej zasady daje odbiorcy możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – co przekłada się na niższe rachunki za “prąd”.