Komu naliczane są opłaty za moc bierną?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2007 r. mówi, że zakłady przemysłowe powinny rozliczać się za energię bierną. Dotyczy to taryf B23, A23, natomiast taryfy C11, C12a, C12b, C22  mogą mieć naliczanie za moc bierną tylko w przypadku gdy w wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zakład energetyczny) warunkach przyłączeniowych będzie opisane, że zakład posiada odbiorniki silnie nie rezystancyjne to są: silniki, piece indukcyjne, regulatory prędkości, zasilacze impulsowe – laptopy i serwery, długie trasy kablowe.

Klient indywidualny – taryfa G11, G12a, G12b nie ponosi opłat za nadpobór mocy biernej indukcyjnej

Komu naliczane są opłaty za moc bierną?