Jakie procesy są „najlepsze” do automatyzacji?

Nie ma najlepszych, jednak jest pewna charakterystyka pracy, gdzie poprzez automatyzacje uzyskać możemy najlepsze efekty. Mowa o procesach ciągłych, w których maszyna czy linia działa nieprzerwanie 24h na dobę. W takich sytuacjach praca ręczna przy obsłudze nierzadko starszych urządzeń, może zostać uwolniona do innych działań.

Jakie procesy są „najlepsze” do automatyzacji?